Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Butros 2:18 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Midiidinyadow, ka cabsada oo ka dambeeya sayidyadiinna, mana aha kuwa wanaagsan oo idiin roon oo keliya, laakiinse xataa kuwa qalloocan.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Butros 2

arki 1 Butros 2:18 macnaha guud