Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Butros 2:13 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Rabbiga daraaddiis u addeeca amar kasta oo dadka, ama ha ahaado boqorka ka sarreeya dadka oo dhan,

akhri dhamaystiran cutubka 1 Butros 2

arki 1 Butros 2:13 macnaha guud