Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Butros 1:5 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Idinku waxaad tihiin kuwo xoogga Ilaah iyo rumaysadka lagu dhawro ilaa badbaadada diyaarka u ah in wakhtiga ugu dambaysta la muujiyo.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Butros 1

arki 1 Butros 1:5 macnaha guud