Testamende Yekare

Testamende Itsva

Zekaria 9:2 Bhaibheri Dzvene MuChiShona (BDMCS)

uye napamusoro peHamatiwo, rakaganhurana naro, uye napamusoro peTire neSidhoni, kunyange zvazvo vane unyanzvi kwazvo.

Verenga chitsauko zvakakwana Zekaria 9

Maonero Zekaria 9:2 akapoteredza