Testamende Yekare

Testamende Itsva

Zekaria 11:16 Bhaibheri Dzvene MuChiShona (BDMCS)

Nokuti ndichamutsa mufudzi panyika asingazovi nehanya neakarasika, kana kutsvaka makwayana, kana kurapa akakuvadzwa, kana kufudza akasimba, asi achadya nyama yamakwai akakora uye achabvambura mahwanda awo.

Verenga chitsauko zvakakwana Zekaria 11

Maonero Zekaria 11:16 akapoteredza