Testamende Yekare

Testamende Itsva

Zefania 1:1 Bhaibheri Dzvene MuChiShona (BDMCS)

Shoko raJehovha rakasvika kuna Zefania, mwanakomana waKushi, mwanakomana waGedhara, mwanakomana waAmaria, mwanakomana waHezekia, pamazuva okutonga kwaJosia mwanakomana waAmoni mambo weJudha richiti,

Verenga chitsauko zvakakwana Zefania 1

Maonero Zefania 1:1 akapoteredza