Testamende Yekare

Testamende Itsva

Revhitiko 4:30 Bhaibheri Dzvene MuChiShona (BDMCS)

Ipapo muprista achatora rimwe ropa nomunwe wake agoriisa panyanga dzearitari yechibayiro chinopiswa agodira rimwe ropa rose mujinga mearitari.

Verenga chitsauko zvakakwana Revhitiko 4

Maonero Revhitiko 4:30 akapoteredza