Testamende Yekare

Testamende Itsva

Maraki 3:14 Bhaibheri Dzvene MuChiShona (BDMCS)

“Imi makati, ‘Hazvina maturo kushumira Mwari. Takawaneiko nokuita zvaakarayira uye zvatakafamba savachemi pamberi paJehovha Wamasimba Ose?

Verenga chitsauko zvakakwana Maraki 3

Maonero Maraki 3:14 akapoteredza