Testamende Yekare

Testamende Itsva

Ekisodho 31:13 Bhaibheri Dzvene MuChiShona (BDMCS)

“Uti kuvaIsraeri, ‘Munofanira kucherechedza Sabata rangu. Ichi ndicho chichava chiratidzo pakati pangu nemi kumarudzi anotevera, kuti mugoziva kuti ndini Jehovha, anokuitai vatsvene.

Verenga chitsauko zvakakwana Ekisodho 31

Maonero Ekisodho 31:13 akapoteredza