Testamende Yekare

Testamende Itsva

Dhuteronomi 28:9 Bhaibheri Dzvene MuChiShona (BDMCS)

Jehovha achakusimbisai sorudzi rwake rutsvene, sezvaakakuvimbisai nemhiko, kana mukachengeta mirayiro yaJehovha Mwari wenyu nokufamba munzira dzake.

Verenga chitsauko zvakakwana Dhuteronomi 28

Maonero Dhuteronomi 28:9 akapoteredza