Testamende Yekare

Testamende Itsva

Dhanieri 9:15 Bhaibheri Dzvene MuChiShona (BDMCS)

“Zvino, imi Ishe Mwari wedu, makabudisa vanhu venyu kubva muIjipiti noruoko rune simba uye mukazviitira zita rinogara kusvikira iye nhasi, takatadza, takaita zvakaipa.

Verenga chitsauko zvakakwana Dhanieri 9

Maonero Dhanieri 9:15 akapoteredza