Testamende Yekare

Testamende Itsva

Dhanieri 5:12 Bhaibheri Dzvene MuChiShona (BDMCS)

Murume uyu Dhanieri, iye akatumidzwa kuti Bheriteshazari namambo, akawanikwa aine pfungwa dzine shungu nezivo nokunzwisisa, uye nokugona kududzira kurota, nokutsanangura zvirambwe nokupedza matambudziko. Daidzai Dhanieri, iyeye achakuudzai zvinoreva runyoro.”

Verenga chitsauko zvakakwana Dhanieri 5

Maonero Dhanieri 5:12 akapoteredza