Testamende Yekare

Testamende Itsva

Amosi 9:7 Bhaibheri Dzvene MuChiShona (BDMCS)

“Nhai imi vaIsraeri, ko, hamuzi kwandiri vamwe chete savaEtiopia here?” ndizvo zvinotaura Jehovha. “Handina kubudisa Israeri kubva kuIjipiti here, vaFiristia kubva kuKafitori navaAramu kubva kuKiri?

Verenga chitsauko zvakakwana Amosi 9

Maonero Amosi 9:7 akapoteredza