Testamende Yekare

Testamende Itsva

1 Samueri 11:9 Bhaibheri Dzvene MuChiShona (BDMCS)

Vakaudza nhume dzakanga dzauya kuti, “Muti kuvarume veJabheshi Gireadhi, ‘Mangwana kana zuva ropisa muchanunurwa.’ ” Nhume padzakaenda dzikandotaura izvi kuvarume veJabheshi, vakafara kwazvo.

Verenga chitsauko zvakakwana 1 Samueri 11

Maonero 1 Samueri 11:9 akapoteredza