Testamende Yekare

Testamende Itsva

1 Madzimambo 20:1 Bhaibheri Dzvene MuChiShona (BDMCS)

Zvino Bheni-hadhadhi mambo weAramu akaunganidza varwi vake vose. Achibatsirwa namadzimambo makumi matatu namaviri vaine mabhiza avo nengoro, akaenda akakomba Samaria akarirwisa.

Verenga chitsauko zvakakwana 1 Madzimambo 20

Maonero 1 Madzimambo 20:1 akapoteredza