Testamende Yekare

Testamende Itsva

1 Madzimambo 14:13 Bhaibheri Dzvene MuChiShona (BDMCS)

Israeri yose ichamuchema igomuviga. Ndiye oga waJerobhoamu achavigwa, nokuti ndiye oga mumba maJerobhoamu aonekwa naJehovha, Mwari waIsraeri, kuti ane chakanaka maari.

Verenga chitsauko zvakakwana 1 Madzimambo 14

Maonero 1 Madzimambo 14:13 akapoteredza