Testamende Yekare

Testamende Itsva

Zvakazarurwa 22:20 Bhaibheri Dzvene MuChiShona (BDMCS)

Uyo anopupura zvinhu izvi anoti, “Hongu, ndinokurumidza kuuya.”Ameni. Uyai, Ishe Jesu.

Verenga chitsauko zvakakwana Zvakazarurwa 22

Maonero Zvakazarurwa 22:20 akapoteredza