Testamende Yekare

Testamende Itsva

Mateo 5:38-43 Bhaibheri Dzvene MuChiShona (BDMCS)

38. “Makanzwa kuti zvakanzi, ‘Ziso rinotsiviwa neziso, uye zino rinotsiviwa nezino.’

39. Asi ndinokuudzai kuti, ‘Musadzivisa munhu akaipa. Kana munhu akakurova padama rorudyi, murinzire roruboshwewo.

40. Kana munhu akakukwirira kumatare achida kukutorera nguo yako, rega atorewo nejasi rako.

41. Kana munhu akakumanikidza kufamba mutunhu mumwe chete, famba naye miviri.

42. Kana munhu akakukumbira chinhu, mupe, uye usafuratira munhu anoda kukwereta kwauri.’

43. “Makanzwa kuti zvakanzi, ‘Ida wokwako, uvenge muvengi wako.’

Verenga chitsauko zvakakwana Mateo 5