Testamende Yekare

Testamende Itsva

Mabasa Avapostori 25:26 Bhaibheri Dzvene MuChiShona (BDMCS)

Asi handina chinhu chandinganyatsorondedzera chokuti ndinyorere kuna Changamire pamusoro pake. Naizvozvo ndamuuyisa pamberi penyu iyemi mose, kunyanya pamberi penyu, Mambo Agiripa, kuitira kuti zvichabuda pakuferefeta uku zvigondiwanisa zvokunyora.

Verenga chitsauko zvakakwana Mabasa Avapostori 25

Maonero Mabasa Avapostori 25:26 akapoteredza