Testamende Yekare

Testamende Itsva

Mabasa Avapostori 15:23 Bhaibheri Dzvene MuChiShona (BDMCS)

Vakatumira tsamba yaiti:Vapostori navakuru, idzo hama dzenyu,Kuvatendi nokuvaHedheni vari muAndioki, Siria nomuSirisia:Kwaziwai.

Verenga chitsauko zvakakwana Mabasa Avapostori 15

Maonero Mabasa Avapostori 15:23 akapoteredza