Testamende Yekare

Testamende Itsva

Judha 1:25 Bhaibheri Dzvene MuChiShona (BDMCS)

kuna iye Mwari oga muponesi wedu, ngakuve nokubwinya, umambo, simba noukuru, nokuna Jesu Kristu Ishe wedu, nguva isati yavapo, zvino nokusingaperi! Ameni.

Verenga chitsauko zvakakwana Judha 1

Maonero Judha 1:25 akapoteredza