Testamende Yekare

Testamende Itsva

Johani 7:1 Bhaibheri Dzvene MuChiShona (BDMCS)

Shure kwaizvozvo, Jesu akafamba muGarirea, asingadi kuenda kuJudhea nokuti vaJudha vaikoko vakanga vachitsvaka kumuuraya.

Verenga chitsauko zvakakwana Johani 7

Maonero Johani 7:1 akapoteredza