Testamende Yekare

Testamende Itsva

1 Vatesaronika 3:6 Bhaibheri Dzvene MuChiShona (BDMCS)

Asi Timoti achangosvika kwatiri zvino achibva kwamuri uye akauya namashoko akanaka ezvokutenda kwenyu norudo rwenyu. Akatiudza kuti munogara muchifunga zvakanaka nezvedu uye kuti munoshuva kutiona, sezvatinoshuva nesuwo kukuonai.

Verenga chitsauko zvakakwana 1 Vatesaronika 3

Maonero 1 Vatesaronika 3:6 akapoteredza