Le mataupu

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Feagaiga Tuai

Feagaiga Fou

Ruta 3 O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma (RSCB)

O le Togafiti a Naomi ‘ina ‘ia Tausi Tama ai Poasa ‘iā Ruta

1. ‘Ua fai mai Naomi le tinā o lana tane ‘iā te ia, “La‘u tama e, ‘ou te lē sā‘ili ‘ea se mapusaga mo oe ‘ina ‘ia manuia ai oe?

2. O lenei, e lē ‘ua tatou ‘āiga ‘ea ma Poasa, sa ‘outou i ai ma ana ‘au‘auna fafine? fa‘auta, o lo‘o fa‘asavili e ia le karite i le po nei, i le mea e sasa ai saito.

3. Tā‘ele ia oe, ma u‘u ma ‘ofu i ou ‘ofu ma alu ifo i le mea e sasa ai saito; ‘aua ne‘i iloa oe e le tagata se‘ia uma ‘ona ‘ai o ia ma inu.

4. A ta‘oto ia, ‘e te va‘ai atu i le mea e ta‘oto ai, ‘e te alu ma susu‘e i le mea e ufiufi a‘i ona vae, ma e ta‘oto ai; ‘ona fa‘aali mai lea e ia ‘iā te oe le mea ‘e te faia.”

5. ‘Ua fai atu o ia ‘iā te ia, “O mea uma ‘ua e fai mai ai ‘iā te a‘u ‘ou te faia lava.”

6. ‘Ona alu ifo lea o ia i le mea e sasa ai saito, ‘ua faia e ia e tusa ma mea uma na fai mai ai le tinā o lana tane ‘iā te ia.

7. ‘Ua ‘ai Poasa ma inu, ‘ua fiafia lona loto, ‘ona alu lea o ia e ta‘oto i tafatafa o le fa‘aputugakarite. ‘Ona alu lemū lea o ia ‘ua susu‘e le mea na ufiufi a‘i ona vae, ‘ua ta‘oto ai.

8. ‘Ua o‘o i le tulua o po ma ao, ‘ua fefe le tagata, ‘ua liliu, fa‘auta, o le fafine o lo‘o ta‘oto i ona vae.

9. ‘Ona fai mai lea o ia, “O ai ‘ea oe?”‘Ua tali atu ia, “O a‘u o Ruta lau ‘au‘auna fafine; fa‘aafu mai ia lou pito ‘ofu i lau ‘au‘auna fafine, auā o ‘iā te oe le tausi tama.”

10. ‘Ua fai mai o ia, “Lo‘u afafine e, ‘ia fa‘amanuia le ALI‘I ‘iā te oe; ‘ua fa‘asilisili lou alofa mulimuli nei i lē na muamua, ‘ina ‘ua e lē alu e mulimuli atu i taulele‘a, po o sē mativa po o sē mau‘oa.

11. O lenei, lo‘u afafine, ‘aua ‘e te fefe; o mea uma ‘ua e fai mai ai ‘ou te faia lava mo oe; auā ‘ua iloa e le ‘a‘ai uma o lo‘u nu‘u, o le fafine amio lelei lava oe.

12. O lenei, e moni o ‘iā te a‘u le tausi tama; peita‘i o le tasi tagata o le ‘āiga, e muamua o ia ‘iā te a‘u.

13. Nofo pea ia oe i lenei po, a o‘o i le taeao, ‘āfai e fai o ia ma tausi tama ‘ua lelei, ‘inā tausi tama ia o ia; a lē mafai o ia ona tausi tama ‘iā te oe, ‘ou te tausi tama ‘iā te oe; o lo‘o soifua le ALI‘I; ‘inā ta‘oto ia oe se‘ia ao.”

14. ‘Ona ta‘oto ai lea o ia i ona vae, ‘ua o‘o i le ao; ‘ona tula‘i lea o ia, a o le feiloa‘i tagata; ‘ua fai atu Poasa, “‘Aua ne‘i iloa e se tasi ‘ua sau se fafine i le mea e sasa ai saito.”

15. ‘Ua fai mai o ia, “Tala mai ia o lou pulupulu, ma fofola mai;” ‘ua fofola e ia, ‘ona fua mai lea e ia o fua o karite e ono, ‘ua tu‘u i luga ‘iā te ia; ‘ona alu ai lea o ia i le ‘a‘ai.

16. ‘Ona alu atu lea o ia i le tinā o lana tane, ‘ua fai mai o ia, “La‘u tama e, o ai ‘ea oe?”‘Ua ta‘u o ia ‘iā te ia mea uma na faia e le tagata ‘iā te ia.

17. ‘Ua fai atu fo‘i o ia, “O fua nei e ono o karite ‘ua na foa‘i mai ‘iā te a‘u, auā ‘ua fai mai, ‘‘Aua le alu fua i le tinā o lau tane.’”

18. ‘Ona fai mai lea o ia, “La‘u tama e, nofo ia, se‘ia e iloa se mea e tupu ai; auā e lē mapu le tagata se‘ia fa‘ai‘u lava le mea i le asō.”