Le mataupu

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Feagaiga Tuai

Feagaiga Fou

Ruta 1 O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma (RSCB)

O Elimeleka ma lona ‘Āiga na malaga atu i Moapi

1. O ona aso na fa‘amasino ai fa‘amasino, sa i ai le oge i le nu‘u; ‘ona alu ai lea o le tasi tagata nai Peteleema o Iuta e āumau i le nu‘u o Moapi, o ia ma lana avā, ma ona atali‘i e to‘alua.

2. O Elimeleka le igoa o le tagata, o le igoa o lana avā o Naomi, o igoa fo‘i o ona atali‘i e to‘alua o Maalona ma Kiliona, o sa Efaratā i latou mai Peteleema o Iuta; na ō atu i latou i le nu‘u o Moapi, ‘ua nonofo ai.

3. ‘Ua oti Elimeleka le tane a Naomi; ‘ua totoe o ia ma ana tama e to‘alua.

4. ‘Ua la fai avā i fafine o Moapi, o le igoa o le tasi o Orepa, o le igoa o le tasi o Ruta; ‘ua latou nonofo i lea mea pe sefulu ni tausaga.

5. ‘Ua oti fo‘i o i lā‘ua o Maalona ma Kiliona; ‘ona toe lea o le fafine, ‘ua oti ana tama e to‘alua ‘atoa ma lana tane.

O le Toe fo‘i mai o Naomi ma Ruta i Peteleema

6. ‘Ua tu i luga o ia ma avā a ana tama, e tu‘ua le nu‘u o Moapi, auā ‘ua ia fa‘alogo, ‘ua asiasi le ALI‘I i lona nu‘u, ma na foa‘i atu mea e ‘ai ‘iā te i latou.

7. ‘Ona alu ‘ese ai lea o ia i le mea sa i ai, o ia ma avā a ana tama e to‘alua fa‘atasi ma ia; ‘ua latou ui i le ala e fo‘i mai ai i le nu‘u o Iuta.

8. ‘Ona fai mai lea o Naomi i avā a ana tama e to‘alua, “Ō ia ‘oulua, ‘inā fo‘i atu ta‘itasi i le ‘āiga o lona tinā; ‘ia agalelei le ALI‘I ‘iā te ‘oulua, pei ‘ona faia e ‘oulua i ē ‘ua oti ‘atoa ma a‘u;

9. ‘ia foa‘i mai e le ALI‘I ‘iā te ‘oulua ‘ina ‘ia maua e ‘oulua le mapusaga ta‘ito‘atasi i le ‘āiga o lana tane.”‘Ua sogi atu o ia ‘iā te i lā‘ua, ‘ona fētāgisi ai lea o i latou ‘ua leo tetele.

10. ‘Ua la fai atu ‘iā te ia, “Tatou te fo‘i atu lava ma oe i lou nu‘u.”

11. A ‘ua fai mai Naomi, “‘Inā fo‘i atu ia, la‘u fānau e; se a le mea tatou te ō ai ma ‘oulua? ‘ua toe ‘ea ni tama i lo‘u manava e fai ma a ‘oulua tane?

12. ‘Inā fo‘i ia, la‘u fānau e, ‘inā ō ia ‘oulua; ‘ua ‘ou lo‘omatua, ‘ua siliga ‘ona ‘ou toe nofo tane; e ui lava ‘ina ‘ou fai atu, Atonu e maua; ‘āfai fo‘i e ‘iā te a‘u se tane nanei po, ma ‘ou fānaua ni tama tane,

13. lua te fa‘atali ‘ea se‘ia matutua i lā‘ua? lua te nofo fua ‘ea e fa‘atali ‘iā te lā‘ua? La‘u fānau e, ‘aua, auā ‘ua sili lo‘u tigā i lo ‘oulua, ‘ina ‘ua o‘o mai ‘iā te a‘u le ‘a‘ao o le ALI‘I.”

14. ‘Ona latou toe fētāgisi ai lea ‘ua leo tetele, ‘ua sogi Orepa i le tinā o lana tane, a ‘ua pipi‘i atu Ruta ‘iā te ia.

15. ‘Ua fai mai o ia, “Fa‘auta, ‘ua fo‘i le avā a le uso o lau tane i lona nu‘u ma ona atua, ‘inā e mulimuli atu ia i le avā a le uso o lau tane.”

16. A ‘ua fai atu Ruta, “‘Aua ‘e te finau ‘iā te a‘u ‘ina ‘ia ‘ou tu‘ulafoa‘i ‘iā te oe, ia le mulimuli atu ‘iā te oe; auā o le mea ‘e te alu i ai, ‘ou te alu ai fo‘i; o le mea ‘e te nofo ai, ‘ou te nofo ai, e fai lou nu‘u mo‘u nu‘u; e fai lou Atua mo‘u Atua;

17. o le mea ‘e te oti ai, ‘ou te oti ai, e tanu ai fo‘i a‘u; ‘ia fa‘apea ‘ona faia e le ALI‘I ‘iā te a‘u, ma ia fa‘aopoopo i ai, pe ‘āfai e tu‘u‘ese‘eseina i tā‘ua ma oe i se tasi mea se‘i vaganā le oti.”

18. ‘Ua iloa ‘ua fa‘amalosi o ia e ō ma ia, ‘ona lē toe fai atu ai lea ‘iā te ia.

19. ‘Ua ō ane i lā‘ua, ‘ua o‘o mai i Peteleema; o lo‘o ‘ua o‘o mai fo‘i i Peteleema, ‘ona vevesi lea o le ‘a‘ai uma ‘iā te i lā‘ua, ‘ua fai ane i latou, “O Naomi ‘ea lenei?”

20. A ‘ua fai atu o ia ‘iā te i latou, “‘Aua tou te ta‘ua a‘u o Naomi, a ‘ia ta‘ua a‘u o Mara; auā ‘ua matuā ‘o‘ona mea ‘ua faia ‘iā te a‘u e Lē ona le malosi uma lava.

21. Na ‘ou alu atu ‘ua tamao‘āiga, ‘ua fa‘afo‘iina mai a‘u e le ALI‘I ‘ua mativa; se a le mea tou te ta‘ua a‘u, o Naomi? auā ‘ua fa‘atigāina a‘u e le ALI‘I, ‘ua malaia a‘u i Lē ona le malosi uma lava.”

22. ‘Ua fo‘i mai Naomi? ‘atoa ma Ruta le Moapi, le avā a lana tama, fa‘atasi ma ia, o le na fo‘i mai mai le nu‘u o Moapi; ‘ua la o‘o mai i Peteleema i le amataga a le seleselegākarite.#