Le mataupu

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Feagaiga Tuai

Feagaiga Fou

Ioelu 2 O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma (RSCB)

E Faigatā le To‘asā o le Atua

1. ‘Ia ‘outou ilia le pū i Siona, ‘ia ta‘alili i lo‘u mauga pa‘ia,‘ia tetemū i latou uma o ē nonofo i le nu‘u;auā o le a o‘o mai le aso o le ALI‘I, auā ‘ua latalata mai.

2. O le aso pouliuli ma le pogisā,o le aso malumalu ma le pogisā lava,e pei o le malamalama o le taeao ‘ona sosolo i mauga.O le nu‘u tele ma le malolosi, e leai sona tusa mai vavau;a mavae ia e lē toe fa‘apea lava i lea tupulaga ma lea tupulaga.

3. O lo‘o i o latou luma le afi e fano ai,o lo‘o i o latou tua fo‘i le afi mumū;o le fanua i o latou luma e pei o le fa‘ato‘aga i Etena ia,a o latou tua, ‘ua fa‘alalaoina ia;e leai lava se mea e sao ‘iā te i latou.

4. E tino mai i latou e fa‘apei ‘ona tino mai o solofanua;pei o ē ti‘eti‘e i solofanua,e fa‘apea lava ‘ona latou taufetuli.

5. Latou te taufaioso, e pei o le ta‘alili o kariota i tumutumu mauga,e pei o le ta‘alili o le mū o le afi e susunuina ai tagutugutu o saito,e pei o le nu‘u malosi ‘ua pae tau.

6. E gatete tagata i luma ‘iā te i latou,e sesega mata o tagata uma.

7. Latou te taufetuli e pei o tagata totoa;latou te tausili i le ‘aupā e pei o tagata tau;latou te sāvavali ta‘itasi i lona ala,latou te lē ‘alo fo‘i ai le mea e ui ai i latou.

8. E le tulei le tasi i le tasi;latou te sāvavali ta‘itasi i lona ala;a latou pa‘u‘ū fo‘i i tao e le manunu‘a ai.

9. Latou te tamomo‘e i le ‘a‘ai;latou te taufetuli fo‘i i le ‘aupā;latou te fea‘e‘ei i fale;latou te ulufale atu i fa‘amalama e pei o se gaoi.

10. E tetemū le lalolagi i o latou luma; e lūlūina le lagi;e pouliuli le lā ma le masina,o fetū fo‘i e lē toe fepulafi mai.

11. O le ALI‘I fo‘i na te tulei mai lona si‘ufofoga i ana ‘au;auā e matuā tele lava lana itūtau‘a;auā e malosi o ia le na te fa‘ataunu‘uina lana afioga.Auā e mamafa le aso o le ALI‘I, e matuā mata‘utia.Po o ai sē na te mafaia ‘ona talia?

O le Vala‘au ‘ina ‘ia Salamō

12. O lenei, ‘ua fa‘apea mai le ALI‘I:‘Ia ‘outou toe fo‘i mai ‘iā te a‘u ma o ‘outou loto ‘atoa,ma le anapogi ma le fētāgisi ma le tagiauē.

13. ‘Ia ‘outou saeia o ‘outou loto, ‘ae lē o ‘outou ‘ofu,ma toe fo‘i mai i le ALI‘I lo ‘outou Atuaauā e alofa fua ma alofa mutimutivale o ia,e telegese lona to‘asā ‘ua tele fo‘i lona alofa,e salamō ia ‘ona o le leaga.

14. Po o ai se tasi ‘ua iloa,pe toe fo‘i mai o ia, ma salamō ma tu‘uina mai le manuia pe a mavae atu ia meao le taulaga lea i mea e ‘ai ma le taulaga i mea e inu i le ALI‘I lo ‘outou Atua?

15. ‘Ia ‘outou ilia le pū i Siona,‘ia ‘outou ‘atofaina ni aso e anapogi ai,‘ia ‘outou tala‘iina se fa‘apotopotoga.

16. ‘Ia ‘outou fa‘apotopotoina le nu‘u,‘ia ‘outou fa‘apa‘iaina le potopotoga,‘ia ‘outou fa‘apotopotoina toeaina,‘ia aofia tamaiti, ‘atoa ma ē o fesusui;‘ia alu atu le fa‘ato‘āfaiavā a‘i lona potuma le fa‘ato‘ānofotane a‘i lona afeafe.

17. ‘Ia fētāgisi le ‘au ositaulaga o ‘au‘auna a le ALI‘I,i le vā o le fa‘apaologa ma le fatafaitaulaga,ma ‘ia latou fa‘apea atu, “Le ALI‘I e ‘ia e fa‘asaoina lou nu‘u,‘aua fo‘i ‘e te tu‘uina atu lou tofi ‘ia fa‘alumaina,‘ina ne‘i fai ma fa‘atusa o nu‘u ‘ese;latou te fa‘apea i se a i nu‘u, ‘O ifea lo latou Atua?’”

‘Ua Toe Fa‘atamao‘āigaina e le Atua le Lau‘ele‘ele

18. ‘Ona fuā lea o le ALI‘I ‘ona o lona nu‘u,na te alofa mutimutivale i ona tagata.

19. E tali mai le ALI‘I, ma fa‘apea mai i lona nu‘u:Fa‘auta mai, ‘ou te foa‘iina atu ‘iā te ‘outou le saito,ma uaina ma suāu‘u tou te mā‘o‘ona ai;‘ou te lē toe tu‘uina atu ‘iā te ‘outou ‘ia fa‘alumaina e nu‘u ‘ese.

20. ‘Ou te fa‘ate‘a mamao ‘iā te ‘outou o ‘au mai le itū i matū,‘ou te tulia i latou i le nu‘u naumati ma le gaogao,e fa‘asaga o latou mata i le sami i sasa‘e;e fo‘i o latou tua i le sami tupito,e alu a‘e fo‘i lo latou elo, e alu a‘e fo‘i ma lona sauga,auā o mea tetele ‘ua ia faia.

21. Le fanua e, ‘aua ‘e te fefe;‘ia e fiafia ma ‘oli‘oli,auā e faia e le ALI‘I mea tetele.

22. O manu vaefā o le vao e, ‘aua tou te fefefe,auā ‘ua tupu le mutia i mea e tata‘a ai manu o le vao,auā ‘ua fua mai le la‘au i lona fua,o le mati ‘atoa ma le vine ‘ua matuā fua mai lava.

23. O ‘outou fo‘i o le fānau a Siona e, ‘ia ‘outou fiafia ma ‘oli‘oli i le ALI‘I lo ‘outou Atua;auā ‘ua ia foa‘iina fa‘atatau mai ‘iā te ‘outou le timuga muamua,na te fa‘atotōina ifo fo‘i le timu mo ‘outou, o le timuga muamua,‘atoa ma le timuga mulimuli i le masina muamua.

24. E tūtūmu mea e sasa ai saito i saito,e taumasuasua o latou tu‘ugāuaina i le uaina ma le suāu‘u.

25. ‘Ou te taui atu ‘iā te ‘outouo tausaga na ‘aina e le sē akerise, ma le sē aleka, ma le se kasili, ma le sē kasama,o la‘u itūtau‘a tele na ‘ou ‘auina atu ‘iā te ‘outou.

26. Tou te ‘a‘ai lava ma mā‘o‘ona ai,tou te vivi‘i atu fo‘i i le suafa o le ALI‘I lo ‘outou Atua,o lē ‘ua faia vāvega ‘iā te ‘outou;e lē mā fo‘i lo‘u nu‘u e fa‘avavau.

27. Tou te iloa fo‘i, ‘ou te i ai ‘iā Isaraelu,o a‘u lava o le ALI‘I lo ‘outou Atua,‘ae leai se tasi; e lē mā lo‘u nu‘u e fa‘avavau.

O le Aso o le Ali‘iO le matā‘upu 3.1-5 i le Tusi Pa‘ia Eperu

28. Mulimuli ane, e i‘u ‘ina ‘ou liligi ifo ai lo‘u Agaga i luga i tagata uma;ona perofeta ai lea o ‘outou atali‘i ma o ‘outou afafine,e fai miti o ‘outou toeaina, e iloa fa‘aaliga e o ‘outou taulele‘a.

29. ‘Ou te liligi ifo fo‘i lo‘u Agagai ‘au‘auna ma ‘au‘auna fafine, i ia ona aso.

30. ‘Ou te tu‘uina atu fo‘i vāvegai le lagi ma le lalolagi,o le toto ma le afi ma le asu fa‘aniutū.

31. E muamua ‘ona liua le lā i le pouliuli ma le masina i le toto,i le o‘o ai i le aso tele ma le silisili o le ALI‘I.

32. E i‘u fo‘i ‘ina fa‘aolaina o i latou uma lava o ē vala‘au atu i le suafa o le ALI‘I;auā e i ai le fa‘aolataga i le mauga o Siona ma Ierusalema,fa‘apei ‘ona fetalai mai ai o le ALI‘I,e i ai fo‘i i ē ‘ua totoe o i latou ia e vala‘auina e le ALI‘I.