Le mataupu

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23

Feagaiga Tuai

Feagaiga Fou

1 Samuelu 9 O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma (RSCB)

‘Ua Sā‘ili e Saulo ‘iā Samuelu

1. O le tasi tagata Peniamina, o lona igoa o Kiso le atali‘i o Avielu, o le atali‘i o Seroro, o le atali‘i ia o Pekuro, o le atali‘i ia o Afia, o le atali‘i o le tasi tagata o Iemina; o le tagata mau‘oa tele.

2. Sa ‘iā te ia le atali‘i e igoa ‘iā Saulo, o le taule‘ale‘a ‘aulelei, e leai se tagata o le fānauga a Isaraelu e sili ‘ona ‘aulelei ‘iā te ia e gata ifo i ona tau‘au le maualuga o le nu‘u uma.

3. ‘Ua lē iloa asini a Kiso le tamā o Saulo; ‘ona fai mai lea o Kiso i lona atali‘i o Saulo, “‘Inā ō ia ‘oulua ma se tasi taule‘ale‘a, tula‘i ia, ma alu e sā‘ili asini.”

4. ‘Ona ui atu lea o i lā‘ua i le mauga o Efaraima, ‘ua ui atu fo‘i i le nu‘u o i Salisa, ‘ae le‘i maua; ‘ona la ui atu lea i le nu‘u o Saali, ‘ua leai lava; ‘ua ui atu i le nu‘u o Iemina, ‘ua la lē maua lava.

5. ‘Ua o‘o i lā‘ua i le nu‘u o Sufi, ‘ona fai atu lea o Saulo i lana ‘au‘auna na la ō ma ia, “Sau ia, ‘inā tā fo‘i atu, ‘ina ne‘i tu‘u e lo‘u tamā lona manatu i asini, ‘ae atuatuvale ‘ona o i tā‘ua.”

6. A ‘ua fai mai o ia ‘iā te ia, “Fa‘auta mai ‘ea, o lo‘o i le ‘a‘ai nei le tagata o le Atua, o le tagata e ta‘uleleia, e matuā taunu‘u lava ana ‘upu uma; ‘inā tā ō ia i ai, atonu na te ta‘u mai ‘iā te i tā‘ua so tā ala tā te ui atu ai.”

7. ‘Ua fai atu Saulo i lana ‘au‘auna, “Fa‘auta, a tā ō i ai, se a sa tā mea e avatu i le ali‘i? auā ‘ua uma areto nai la tā ‘ato; e leai se mea alofa e avatu ai i le tagata o le Atua; se a ‘ea se mea ‘ua ‘iā te i tā‘ua?”

8. ‘Ua toe tali mai le ‘au‘auna ‘iā Saulo, ‘ua fa‘apea mai, “Fa‘auta, ‘ua i lo‘u lima lona vaefā o le sekeli ario ‘ou te avatu ai i le tagata o le Atua, ‘ina ‘ia ta‘u mai ai ‘iā te i tā‘ua lo tā ala.”

9. Sa fa‘apea i Isaraelu anamua le ‘upu a le tagata e alu e fesili i le Atua, “Ō mai ia, ‘inā tatou ō i le tagata va‘ai,” auā o le perofeta i nei ona po, sa ta‘ua o ia anamua o le tagata va‘ai.

10. ‘Ua fai atu Saulo i lana ‘au‘auna, “‘Ua lelei lau ‘upu; sau ia, ‘inā tā ō.” ‘Ona la ō lea i le ‘a‘ai o i ai le tagata o le Atua.

11. ‘Ua ō a‘e i lā‘ua i le ā‘ega o le ‘a‘ai, ‘ona latou fetaia‘i lea ma teine, o lo‘o ō i latou e utu vai; ‘ua la fai atu ‘iā te i latou, “O ai ‘ea le tagata va‘ai i le mea nei?”

12. ‘Ona latou tali mai lea ‘iā te i lā‘ua, ‘ua fa‘apea mai, “O lo‘o i ai lava, fa‘auta, o lo‘o i ou luma; o lenei, ‘ia vave ia, auā na sau o ia i le aso nei i le ‘a‘ai, auā o le taulaga a le nu‘u e fai i le asō i le mea maualuga.

13. A ‘oulua o‘o i le ‘a‘ai, ‘ona ‘oulua maua loa lea o ia, a o le‘i alu a‘e i le mea maualuga e ‘ai ai; auā e lē ‘a‘ai le nu‘u se‘ia alu atu o ia, auā o ia na te fai le fa‘afetai i le taulaga, a uma lea, ‘ona ‘a‘ai lea o ē ‘ua togia; ō a‘e ia, auā lua te maua atu ‘iā te ia i le asō.”

14. ‘Ona ō a‘e lea o i lā‘ua i le ‘a‘ai; o lo‘o ō atu i totonu o le ‘a‘ai, fa‘auta fo‘i, o lo‘o sau Samuelu ‘ua fetaia‘i o ia ma i lā‘ua i lona alu a‘e i le mea maualuga.

15. Na ta‘u atu e le ALI‘I i taliga o Samuelu i le aso na tuā‘oi ma lē na alu atu ai Saulo, ‘ua fa‘apea,

16. “E fa‘apenei le itū aso taeao ‘ou te ‘auina atu ai ‘iā te oe le tagata mai le nu‘u o Peniamina, ‘e te fa‘au‘u ‘iā te ia e fai ma ali‘i o lo‘u nu‘u o Isaraelu; na te fa‘aola fo‘i i lo‘u nu‘u nai lima o Filisitia; auā ‘ua ‘ou va‘ai atu i lo‘u nu‘u, ‘ina ‘ua o‘o mai ‘iā te a‘u lo latou ‘alalaga.”

17. ‘Ua iloa mai Saulo e Samuelu, ‘ona ta‘u atu lea e le ALI‘I ‘iā te ia, “Fa‘auta, o le tagata lenā na ‘ou fai atu ai ‘iā te oe, e pule o ia i lo‘u nu‘u.”

18. ‘Ua sōsō atu Saulo ‘iā Samuelu i totonu o le faitoto‘a, ‘ua fai atu ai, “Se‘i e fa‘asino mai ‘iā te a‘u, po o fea le fale o le tagata va‘ai.”

19. ‘Ua tali mai Samuelu ‘iā Saulo, ‘ua fa‘apea mai, “O a‘u nei le tagata va‘ai; muamua a‘e ia i o‘u luma i le mea maualuga, tatou te ‘a‘ai ma ‘oulua i le aso nei; a taeao, ‘ou te tu‘uina atu ai ‘iā te oe ‘e te alu, ‘ina ‘ou ta‘u atu ‘iā te oe mea uma ‘ua i lou loto;

20. a o au asini na leiloa, o le po tolu lenei, ‘aua ‘e te manatu i ai, auā ‘ua maua; o lo‘o ‘ua ‘iā te ai ‘ea le mana‘o uma o Isaraelu? e lē ‘ua ‘iā te oe ‘ea ma le ‘āiga uma o lou tamā?”

21. ‘Ona tali atu ai lea o Saulo, ‘ua fa‘apea, “E lē o a‘u ‘ea le sa Peniamina, o le itū‘āiga aupito itiiti i Isaraelu? o lo‘u ‘āiga fo‘i ‘ua topito ‘ona fa‘atauva‘a i ‘āiga uma o le itū‘āiga o Peniamina o le a le mea ‘e te fetalai mai ai ‘upu fa‘apenā ‘iā te a‘u?”

22. ‘Ua ‘ave o Samuelu ‘iā Saulo ma lana ‘au‘auna, ‘ua latou ō ma ia i le mea e ‘a‘ai ai, ‘ua ia tu‘u atu ‘iā te i lā‘ua le mea e sili e nonofo ai e na togia, o i latou ia pe ‘atoa le to‘atolugafulu o tagata.

23. ‘Ona fai atu lea o Samuelu i le fai umu, “‘Aumai ia le tufa‘aga na ‘ou tu‘u atu ‘iā te oe, na ‘ou fai atu ai fo‘i, ‘ia teu ai lava e oe.”

24. ‘Ona ‘ava‘e lea e le fai umu le ālagalima ma mea ‘ua i ai, ‘ua laulau atu ai i luma o Saulo. ‘Ua fai mai Samuelu, “Fa‘auta i le mea ‘ua toe, ‘inā tu‘u ia i ou luma, ma e taumafa ai; auā ‘ua teua ma oe talu ‘ina ‘ou fai atu, ‘ua ‘ou togia le nu‘u.” ‘Ua la ‘a‘ai fa‘atasi o Saulo ma Samuelu i lea aso.

25. ‘Ua latou ō ifo i le ‘a‘ai ai le mea maualuga; ‘ona la tautala lea o ia ma Saulo i luga o le fale.

26. ‘Ua latou ala i le vave ao, ‘ona o‘o lea i le malama a‘e o le taeao, ‘ua vala‘au Samuelu ‘iā Saulo e alu i luga o le fale, ‘ua fa‘apea mai, “Tula‘i ia, ‘ou te tu‘u atu ‘iā te oe e alu.” ‘Ua tula‘i Saulo, ‘ona la ō lea i fafo, o ia ma Samuelu.

27. ‘Ua la ō ifo le pito ‘a‘ai, ‘ona fai mai lea o Samuelu ‘iā Saulo, “Fai atu i le ‘au‘auna ‘ia muamua atu ia i o tā luma, (‘ona alu ai lea o ia). A o oe, se‘i e tu mai nei, se‘ia ‘ou logologo atu ‘iā te oe le afioga a le Atua.”