Le mataupu

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Feagaiga Tuai

Feagaiga Fou

O Tusi i Roma 6 O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma (RSCB)

‘Ua Fai ma ‘Au‘auna a le Amiotonu lē ‘ua Ta‘uamiotonuina i le Fa‘atuatua

1. O lenei, se a ‘ea sa tatou ‘upu? Tatou te nonofo pea ‘ea i le agasala, ‘ina ‘ia fa‘atele ai le alofa tunoa?

2. ‘Aua ne‘i fa‘apea. O i tatou ‘ua oti i la le agasala, pe fa‘apefea ‘ona tatou ola pea i ai?

3. Tou te le‘i iloa ‘ea, o i tatou nei uma na papatisoina ‘iā Keriso Iesu, na papatisoina i tatou i lona maliu?

4. O lenei, ‘ua tatanu fa‘atasi i tatou ma ia i le papatisoga i lona maliu; ‘ina ‘ia tatou sāvavali i le ola toefuata‘iina pei ‘ona toe fa‘atūina mai o Keriso nai ē ‘ua oti, i le mamalu o le Tamā.

5. Auā ‘āfai ‘ua fa‘atasia i tatou i le fa‘atusa i lona maliu, e fa‘apea fo‘i i tatou i lona toetū mai.

6. ‘Ua tatou iloa lenei mea, ‘ua fa‘asatauroina fa‘atasi ma ia lo tatou tagata tuai, ‘ina ‘ia fa‘aumatia ai le tino o le agasala, ‘ina ‘ia lē toe fa‘apologaina i tatou i le agasala.

7. Auā o lē ‘ua oti ‘ua tu‘usaunoa ia nai le agasala.

8. ‘Āfai fo‘i ‘ua oti fa‘atasi i tatou ma Keriso, ‘ua tatou tāofi, tatou te ola fo‘i fa‘atasi ma ia.

9. ‘Ua tatou iloa ‘ua toetū mai Keriso nai ē ‘ua oti, e lē toe maliu lava o ia, e lē toe pule le oti ‘iā te ia.

10. Auā o lona maliu ‘ua tasi lona maliu i la le agasala; a o lona soifua, e soifua lava ia i la le Atua.

11. ‘Ia fa‘apea fo‘i la ‘outou tāofi ‘ua ‘outou oti i la le agasala, a ‘ua ‘outou ola lava i la le Atua i lo tatou Ali‘i o Keriso Iesu.

12. O lenei, ‘aua ne‘i mālō le agasala i o ‘outou tino ‘auga vale, i lo ‘outou gaua‘i i ai i ona tu‘inanau;

13. ‘aua fo‘i ne‘i tu‘uina atu o ‘outou tino i le agasala e fai ma ‘au‘upega a le amio leaga; a ‘ia ‘outou tu‘uina atu ‘outou i le Atua, e pei o ē ‘ua ola nai ē ‘ua oti, ma ia tu‘uina atu ‘outou tino i le Atua e fai ma ‘au‘upega a le amiotonu.

14. Auā e lē pule le agasala ‘iā te ‘outou; auā ‘ua ‘outou lē nonofo i le tulafono, a o le alofa tunoa.

‘Ia fai ma ‘Au‘auna a le Amiotonu

15. O lenei, pe fa‘apefea? Tatou te agasala ‘ea, ‘ina ‘ua tatou lē nonofo i le tulafono, a o le alofa tunoa? ‘Aua ne‘i fa‘apea.

16. Tou te le‘i iloa ‘ea, o lē tou te tu‘uina atu i ai ‘outou e fai ma ‘au‘auna e ‘ana‘ana i ai, o ana ‘au‘auna ‘outou tou te ‘ana‘ana i ai, po o le agasala e o‘o ai le oti, po o le ‘ana‘ana e o‘o ai le amiotonu?

17. A ‘ia fa‘afetai i le Atua, e ui lava ‘ina fai ‘outou ma ‘au‘auna a le agasala, a ‘ua ‘outou gaua‘i nei ma le loto i le fa‘aa‘oa‘o o le matā‘upu na tu‘uina atu ‘iā te ‘outou.

18. ‘Ua tu‘usaunoa fo‘i ‘outou nai le agasala, a ‘ua fai ma ‘au‘auna a le amiotonu.

19. O ‘upu a tagata ‘ou te fai atu ai nei, ‘ona o le vaivai o ‘outou tino; auā fa‘apei ‘ona ‘outou tu‘uina atu o ‘outou tino e fai ma ‘au‘auna a le amio leaga ma le ulavale, e ulavale ai; ia fa‘apea fo‘i ‘ona tu‘uina atu nei o ‘outou tino e fai ma ‘au‘auna a le amiotonu, e i‘u i le fa‘apa‘iaina.

20. Auā sa aunoa ‘outou ma le amiotonu, ‘ina o ‘au‘auna ‘outou i le agasala.

21. Ni a fo‘i ni fua na ‘iā te ‘outou anamua i na mea ‘ua ‘outou mamā ai i nei ona po? Auā o le i‘uga o ia mea o le oti lea.

22. A o lenei, ‘ua tu‘usaunoa ‘outou nai le agasala ma ‘ua fai ma ‘au‘auna a le Atua, ‘ua ‘iā te ‘outou ni a ‘outou fua e o‘o ai i le fa‘apa‘iaina o lona i‘uga fo‘i o le ola e fa‘avavau.

23. Auā o le oti, o le totogi lea o le agasala; a o le ola e fa‘avavau, o le mea foa‘ifuaina mai lea e le Atua, i lo tatou Ali‘i o Keriso Iesu.#