Le mataupu

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

Feagaiga Tuai

Feagaiga Fou

O Galuega 20 O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma (RSCB)

O le Malaga a Paulo i Maketonia ma Eleni

1. ‘Ua uma le vāvāō, ‘ona ‘a‘ami lea e Paulo o le ‘au so‘o, ma fa‘amāvae atu ‘iā te i latou, ‘ona alu lea o ia ‘ua aga atu i Maketonia.

2. ‘Ua tuana‘i e ia ‘ia nu‘u, ‘ua uma fo‘i ‘ona apoapoa‘i atu ‘iā te i latou i ‘upu e tele, ‘ona o‘o lea o ia i Eleni.

3. ‘Ua tolu ai ona masina; ‘Ua tau pulepule fo‘i Iutaia ‘iā te ia, ‘ina a folau atu o ia i Suria; ‘ona loto lea o ia e toe fo‘i ma ui ane i Maketonia.

4. O lana ‘au malaga e ō ma ia o Sopata le Perea, o le atali‘i ia o Purou; o Aritako ma Sekuno, o Tesalonia ia; ma Kaio le Teipe, ma Timoteo; i le ma Tuiko ma Tofimo, o Asia ia.

5. Na muamua atu i latou nei, ma fa‘atali mai ‘iā te i matou i Teroa.

6. ‘Ua mavae fo‘i aso o areto e lē fa‘afefeteina, ‘ona matou folau atu lea nai Filipi, ‘ua o‘o ‘iā te i latou i le po lima i Teroa; e po fitu o matou o nonofo ai.

O le Asiasiga Mulimuli a Paulo i Teroa

7. O le ulua‘i aso o le vaisapati, ‘ua fa‘apotopotoina ai le ‘au so‘o e tofitofi le areto, ‘ua lauga atu Paulo ‘iā te i latou, o le a alu o ia i le taeao; ‘ua fa‘alevaleva fo‘i e ia lana lauga ‘ua o‘o i le tulua o po.

8. ‘Ua tele fo‘i molī i le potu aupitoaluga ‘ua fa‘apotopoto ai i latou.

9. Sa nofo fo‘i le tasi taule‘ale‘a, o Eutiko le igoa, i le fa‘amalama, ‘ua maua e le moe gase; ‘ua loa fo‘i le lauga a Paulo, ‘ua o‘o lava ‘iā te ia le moe, ‘ona pa‘ū ifo lea o ia mai luga i le tolu o pae o le fale, ‘ua si‘i a‘e fo‘i o ia ‘ua oti.

10. ‘Ona alu ifo lea o Paulo, ‘ua faō i luga ‘iā te ia, ‘ua fusi fo‘i ‘iā te ia, ma fai atu, “Sōia le fētāgisi, auā o lo‘o ‘iā te ia lona ola.”

11. ‘Ua toe alu a‘e fo‘i o ia i luga, ‘ua tofitofi le areto, ma ‘ua ‘ai, ma ‘ua talatala leleva ‘ua o‘o ‘ina ao, ‘ona alu lea o ia.

12. ‘Ua ‘aumai fo‘i e i latou le tama ‘ua ola, ‘ua matuā fa‘a‘oli‘oli teleina ai i latou.

Mai Teroa i Meleto

13. ‘Ua matou muamua fo‘i i le va‘a, ‘ua matou folau atu i Aso, ‘ua matou talia mai ai Paulo; auā na fa‘apea ‘ona saunia e ia, e ui a uta o ia.

14. ‘Ua fetaia‘i fo‘i o ia ma i matou i Aso, ‘ona matou talia lea o ia, ‘ona o‘o lea i Metulene.

15. ‘Ua toe folau atu ai, ‘ua o‘o i matou i le taeao i gātai o Kioi; ‘ona matou o‘o atu lea i le tasi aso i Samo; ‘ona o‘o lea o i matou i le isi aso i Meleto.

16. Auā ‘ua manatu Paulo e folau loa, e lē afe i Efeso, ‘ina ne‘i fa‘alevaleva o lona nofo i Asia; auā o lo‘o fa‘avave o ia, pe mafai ‘ona o‘o i Ierusalema i le aso Penetekoso.

O le Lauga Fa‘amāvae a Paulo i Toeaina o Efeso

17. ‘Ua ‘a‘auina atu fo‘i e ia nisi nai Meleto e ō i Efeso, e ‘a‘ami toeaina o le ekalesia.

18. ‘Ua o‘o mai i latou ‘iā te ia, ‘ona fai atu lea o ia ‘iā te i latou,“‘Ua ‘outou iloa, talu le aso na ‘ou fa‘ato‘ā sau ai i Asia,

19. na ‘ou ‘au‘auna i le Ali‘i ma le loto maulalo lava, ma le maligi tele o loimata, ma fa‘aosoosoga na o‘o ‘iā te a‘u ‘ona o le taupulepulega a Iutaia;

20. ma lo‘u le‘i natia se mea aogā, ‘ina ne‘i lē fa‘ailoa atu ma a‘oa‘o atu ‘iā te ‘outou i luma o le nu‘u, ‘atoa fo‘i ma lea fale ma lea fale,

21. ‘ua ‘ou molitino ‘iā Iutaia ‘atoa ma Eleni le salamō i le Atua, ma le fa‘atuatua i lo tatou Ali‘i o Iesu Keriso.

22. Fa‘auta fo‘i, ‘ou te alu nei, ‘ua tinoū le loto, i Ierusalema, ‘ou te lē iloa se mea e o‘o mai ‘iā te a‘u i lea mea;

23. na o lenei, o lo‘o molitino mai e le Agaga Pa‘ia i lea ‘a‘ai ma lea ‘a‘ai, o lo‘o fa‘apea mai, ‘ua fa‘atali mai noanoaga ma puapuagā ‘iā te a‘u.

24. A ‘ou te lē manatua se tasi mea, o lo‘u lava ola fo‘i ‘ou te lē naunau i ai, se‘i ‘ou fa‘auma lo‘u momo‘e ma le ‘oli‘oli, ‘atoa ma le faiva ‘ua ‘ou maua mai le Ali‘i o Iesu, ‘ou te molitino atu le tala lelei o le alofa tunoa o le Atua.

25. “Fa‘auta nei fo‘i, o a‘u nei ‘ua ‘ou iloa, e lē toe iloa lava o‘u mata e ‘outou uma sa ‘ou fealua‘i ai, ma tala‘i le mālō o le Atua.

26. O lea ‘ou te ta‘utino atu ai ‘iā te ‘outou lenei lava aso, ‘ou te mamā a‘u i le toto o tagata uma.

27. Auā ‘ua ‘ou lē natia se mea, ‘ina ne‘i lē fa‘ailoa atu ‘iā te ‘outou le finagalo uma o le Atua.

28. O lenei, ‘inā tausi ia ‘outou ‘iā te ‘outou, ‘atoa ma le lafu mamoe uma lava ‘ua tofia ai ‘outou e le Agaga Pa‘ia e fai ma leoleo, ia leoleo atu i le ekalesia a le Atua, ‘ua fa‘atauina e ia mōna i lona lava toto.

29. Auā o a‘u nei, ‘ua ‘ou iloa lenei mea, pe ā mavae ‘ona ‘ou alu, e o‘o mai ‘iā te ‘outou luko sauā o ē lē fa‘asaoina le lafu mamoe.

30. E tupu mai fo‘i ‘iā te ‘outou lava tagata e tautala mai i mea fa‘api‘opi‘o, e fetoso ‘ese ai le ‘au so‘o ia mulimuli ‘iā i latou.

31. O le mea lea ia ‘outou mataala ai, ‘ina ‘ia manatu e tolu tausaga ‘ou te le‘i mapu ai i le po ma le ao i lo‘u apoapoa‘i atu ma loimata i tagata ta‘ito‘atasi.

32. “O lenei, le ‘au uso e, ‘ou te tu‘uina atu ‘outou i le Atua, ma le ‘upu o lona alofa tunoa, o lē na te mafaia ‘ona ati a‘e ‘iā te ‘outou, ma foa‘i atu ‘iā te ‘outou le tofi fa‘atasi ma i latou uma lava ē ‘ua fa‘apa‘iaina.

33. Na ‘ou lē mana‘o i se ario, po o se auro, po o se ‘ofu o se tasi.

34. ‘Ua ‘outou iloa fo‘i, sa ‘au‘auna mai nei lima i mea e tatau i lo‘u tino, ‘atoa ma ē sa ‘iā te a‘u.

35. ‘Ua ‘ou fa‘aali atu ‘iā te ‘outou mea uma lava, ia fa‘apea ‘ona ‘outou galulue ia fesoasoani i ē ‘ua vaivai e tatau ai, ma ‘ia ‘outou manatu i le afioga a le Ali‘i o Iesu, na fetalai mai e ia, ‘E sili le manuia o lē na te foa‘i atu, i lē manuia o lē na te talia mai.’”

36. ‘Ua mavae atu ia ‘upu, ‘ona to‘otuli lea o ia, ma tatalo fa‘atasi ma i latou uma.

37. ‘Ua fētāgisi tele i latou uma lava, ma fusi ‘iā Paulo ma fa‘afeasogi ‘iā te ia.

38. ‘Ua sili lava lo latou tigā i lea ‘upu ‘ua ia fai atu ai, latou te lē toe iloa ona mata. ‘Ona momoli lea e i latou ‘iā te ia i le va‘a.