Le mataupu

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

Feagaiga Tuai

Feagaiga Fou

Mataio 17 O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma (RSCB)

O le Liua o Fofoga o Iesu

1. ‘Ua mavae atu aso e ono, ‘ona ō ai lea o Iesu ma Peteru ma Iakopo, ma Ioane lona uso, ‘ua ia ‘ava‘e ‘iā te i latou i le mauga maualuga ‘ua nā o i latou lava.

2. ‘Ona liua ai lea o Iesu i o latou luma, ‘ua pupula mai ona fofoga e pei o le lā, ‘ua sisina mai fo‘i ona ‘ofu e pei o le malamalama.

3. Fa‘auta fo‘i, ‘ua fa‘aali mai Mose ma Elia ‘iā i latou ‘ua latou fetautalatala‘i ma ia.

4. ‘Ona fai mai ai lea o Peteru, ‘ua fa‘apea mai ‘iā Iesu, “Le Ali‘i e, e lelei ‘ona tatou nonofo ‘i‘inei; a e finagalo i ai, matou te faia, ‘i‘inei ni fale apitaga se tolu; mo oe le tasi, mo Mose le tasi mo Elia fo‘i le tasi.”

5. Fa‘auta, o le ao pupula ‘ua ufitia ai i latou a o tautala o ia; fa‘auta fo‘i, o le si‘ufofoga mai le ao ‘ua fa‘apea mai, “O lo‘u Atali‘i pele lenā, ‘ou te fiafia ‘iā te ia; ‘ia ‘outou fa‘alogo ‘iā te ia.”

6. ‘Ua fa‘alogo ai le ‘au so‘o, ‘ona latou fa‘apa‘u‘ū faō ai lea ‘ua matuā matata‘u lava.

7. ‘Ona maliu atu ai lea o Iesu ‘ua pa‘i atu ‘iā te i latou, ‘ua fa‘apea atu, “‘Inā tutū ia ‘outou; ‘aua fo‘i tou te matata‘u.”

8. ‘Ona tētēpa a‘e ai lea o latou mata, ‘ua latou lē iloa atu se tasi, ‘ua nā o Iesu lava.

9. ‘Ua latou ō ifo i le mauga, ‘ona vavao atu ai lea o Iesu ‘iā te i latou, ‘ua fa‘apea atu, “‘Aua ne‘i ‘outou ta‘u atu i se tasi le mea na va‘aia, se‘ia toetū mai le Atali‘i o le tagata mai ē ‘ua oti.”

10. ‘Ona fesili mai lea o ona so‘o ‘iā te ia, ‘ua fa‘apea mai, “Se a le mea ‘ua fai mai ai le ‘au tusi‘upu, e ao ‘ina mua‘i sau o Elia?”

11. ‘Ona tali atu ai lea o Iesu, ‘ua fa‘apea atu ‘iā te i latou, “E mua‘i sau lava Elia ma toe fuata‘i mea uma.

12. A ‘ou te fai atu ‘iā te ‘outou, ‘Ua mavae ‘ona sau o Elia, e le‘i iloa fo‘i o ia e i latou, a ‘ua latou faia ‘iā te ia o mea uma na latou loto i ai; e fa‘apea fo‘i le Atali‘i o le tagata o le a fa‘atigāina e i latou.”

13. ‘Ona iloa ai lea e le ‘au so‘o, ‘ua fetalai Iesu e uiga ‘iā Ioane le papatiso.

‘Ua Fa‘amālōlō e Iesu le Tama na Uluitinoina e le Temoni

14. ‘Ua latou o‘o atu i le motu o tagata, ‘ona sau ai lea ‘iā Iesu o le tasi tagata, ‘ua to‘otuli ‘iā te ia, ‘ua fa‘apea mai,

15. “Le Ali‘i e, ‘ia e alofa mai i lo‘u atali‘i, ‘ua ma‘i māliu, ‘ua tigā lava; auā ‘ua pa‘ū so‘o o ia i le afi, ‘ua fa‘apea so‘o fo‘i i le vai.

16. Na ‘ou ‘aumai ‘iā te ia i ou so‘o, a ‘ua latou lē mafaia ‘ona fa‘amālōlō ‘iā te ia.”

17. ‘Ona tali atu ai lea o Iesu, ‘ua fa‘apea atu, “Le tupulaga lē fa‘atuatua ma le fa‘api‘opi‘o, ‘ou te i ai ‘iā te ‘outou se‘ia afea? ‘Ou te fa‘apalepale ‘iā te ‘outou se‘ia afea? ‘Aumai ia le tama ‘i‘inei ‘iā te a‘u.”

18. ‘Ua vavao e Iesu le temoni, ‘ona alu ai lea i fafo o le temoni sa i le tama; ‘ona mālōlō ai lea o le tama talu i lea lava itū aso.

19. ‘Ona ō ane ai lea o le ‘au so‘o ‘iā Iesu ‘ua na o i latou, ‘ua fa‘apea ane, “Se a le mea na matou lē mafai ai ‘ona tulia o ia?”

20. ‘Ona fetalai atu ai lea o Iesu ‘iā te i latou, “‘Ona o lo ‘outou lē fa‘atuatua; auā e moni, ‘ou te fai atu ‘iā te ‘outou, ‘āfai e tusa lo ‘outou fa‘atuatua ma le fua o le sinapi, e fai atu ‘outou i lenei mauga, ‘Alu atu ia oe i lelā mea;’ ‘ona alu atu ai lea; e leai fo‘i se mea tou te lē mafaia.

21. A ‘ua nā o le tatalo ma le anapogi e ō ‘ese ai mea fa‘apenā.”

‘Ua Toe Saunoa Iesu i lona Maliu

22. ‘Ua latou ui ane i Kalilaia, ‘ona fetalai atu lea o Iesu ‘iā te i latou, “O le a tu‘uina atu le Atali‘i o le tagata i lima o tagata;

23. latou te fasioti fo‘i ‘iā te ia, ‘ae toe fa‘atūina o ia i le aso tolu.”‘Ona matuā tigā ai lea o i latou.

O le Aoina o Lafoga

24. ‘Ua latou o‘o atu i Kapanaumi, ‘ona ō mai ai lea ‘iā Peteru o ē ao lafoga, ‘ua fa‘apea mai, “E lē faia ‘ea le lafoga o le malumalu e lo ‘outou a‘oa‘o?”

25. ‘Ua fai atu o ia, “E fai lava.”‘Ua ulufale atu o Peteru i le fale, ‘ona tomua atu ai lea o le fetalaiga a Iesu ‘iā te ia, ‘ua fa‘apea atu, “Simona e, o le a sou manatu? O ai e totōgia le tiute po o lafoga i tupu o le lalolagi? O tagata nu‘u ‘ea, po o tagata ‘ese?”

26. ‘Ona fai mai ai lea o Peteru ‘iā te ia, “O tagata ‘ese.”‘Ona fetalai atu ai lea o Iesu ‘iā te ia, “O lea fo‘i ‘ua sa‘oloto ai le fānau.

27. A o lenei, ne‘i latou tausuai ‘iā i tatou, ‘inā alu ia oe i le vai, ma lafo ai se mātau, o le ulua‘i i‘a ‘e te maua, ‘ia e tago i ai ma fafasi lona gutu, ‘ona e maua ai lea o le tupe siliva; ‘ia e ‘ave lea ma avatu ‘iā te i latou mā oe ma a‘u.”