Le mataupu

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

Feagaiga Tuai

Feagaiga Fou

Mataio 16 O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma (RSCB)

O Vāvega ma Fa‘ailoga

1. ‘Ona ō mai ai lea o le ‘au faresaio ma le ‘au satukaio, ‘ua latou tofotofo ‘iā Iesu, ‘ua fai mai, ‘ia fa‘aali atu ‘iā te i latou se fa‘ailoga mai le lagi.

2. A ‘ua tali atu o ia, ‘ua fa‘apea atu ‘iā te i latou, “A o‘o i le afiafi ‘ua ‘outou fai ane, ‘E laofie;’ auā ‘ua mūmū mai le lagi.

3. O le taeao fo‘i ‘ua ‘outou fai ane, ‘E timu le asō;’ auā ‘ua mūmū mai ma fa‘amalumalu ifo le lagi. ‘Ua ‘outou iloa ona mātauina amio a le lagi, a o fa‘ailoga o tausaga tou te lē mafaia ‘ea?

4. O le tupulaga leaga ma le mulilulua ‘ua sā‘ili mai se fa‘ailoga; ‘ae leai se fa‘ailoga e avatu i ai, ‘ua nā o le fa‘ailoga o Iona le perofeta”‘Ona tu‘ua ai lea o Iesu o i latou, ‘ua maliu ‘ese.

O le Mea Fa‘afefete a le ‘au Faresaio ma le ‘au Satukaio

5. ‘Ona o‘o atu ai lea o ona so‘o i le tasi itū, ‘ua galo ‘iā te i latou ‘ona ‘ave ni areto.

6. ‘Ua fetalai atu Iesu ‘iā te i latou, “‘Ia ‘outou, ‘ia matuā ‘alo ‘ese i le mea fa‘afefete a le ‘au faresaio ma le ‘au satukaio.”

7. ‘Ona latou felafolafoa‘i ai lea, fa‘apea ane, “O lana fetalaiga lea ‘ina ‘ua tatou lē ‘aumai ni areto.”

8. A ‘ua silafia e Iesu, ‘ona fetalai atu ai lea o ia ‘iā te i latou, “Se a le mea ‘ua ‘outou felafolafoa‘i ai, ‘outou ē fa‘atuatua itiiti, ‘ina ‘ua lē ‘aumaia e ‘outou ni areto?

9. Tou te lē malamalama ‘ea, tou te lē manatua fo‘i areto e lima ma le to‘alima afe, pe fia ‘ato na ‘outou fu‘e ai?

10. O areto fo‘i e fitu ma le to‘afa afe, pe fia ‘ato na ‘outou fu‘e ai?

11. E lē malamalama fa‘apefea ‘outou, e lē o le areto na ‘ou fai ai ‘iā te ‘outou, ‘ia matuā ‘alo ‘ese i le mea fa‘afefete a le ‘au faresaio ma le ‘au satukaio?”

12. ‘Ona latou malamalama ai lea, e lē o le mea fa‘afefete o areto na fetalai atu ai o ia, ‘ia matuā ‘alo ‘ese ai, a o le a‘oa‘oga a le ‘au faresaio ma le ‘au satukaio.

‘Ua Fa‘ailoa atu e Peteru o Iesu o le Keriso

13. ‘Ua maliu atu Iesu i le lau‘ele‘ele o Kaisareia Filipo, ‘ona fesili atu ai lea o ia i ona so‘o, “Pe se a le ‘upu a tagata i le Atali‘i o le tagata, po o ai?”

14. ‘Ona latou fai mai ai lea, “O le ‘upu a isi, o oe o Ioane le papatiso; a o isi, o Elia, a o isi, o Ieremia, po o se tasi o le ‘au perofeta.”

15. ‘Ona fetalai atu lea o Iesu ‘iā te i latou, “A o ‘outou, pe se a la ‘outou ‘upu ‘iā te a‘u, po o ai?”

16. ‘Ona tali mai ai lea o Simona Peteru, ‘ua fa‘apea mai, “O oe o le Keriso, o le Alo o le Atua soifua.”

17. ‘Ona tali atu ai lea o Iesu, ‘ua fa‘apea atu ‘iā te ia, “‘Amu‘ia oe Simona Pāiona; auā e lē se tagata na ia fa‘aali atu ai ‘iā te oe, a o lo‘u Tamā o i le lagi.

18. ‘Ou te fai atu ‘ia te oe, o Peteru oe, ‘ou te ati a‘e fo‘i la‘u ekalesia i luga o lenei papa, e lē mafai fo‘i e faitoto‘a o seoli ‘ona manumālō i ai.

19. ‘Ou te avatu fo‘i ‘ia te oe ki o le mālō o le lagi; so‘o se mea fo‘i ‘e te fusifusia i le lalolagi, e fusifusia fo‘i lea i le lagi, o se mea fo‘i ‘e te tatala i le lalolagi, e tatalaina fo‘i lea i le lagi.”

20. ‘Ona vavao atu ai lea e Iesu i ona so‘o, ‘aua ne‘i latou ta‘uta‘u atu i se tasi, o ia o le Keriso.

‘Ua Fa‘ailoa e Iesu ona Tigā ma lona Maliu

21. O ona po ia na amata ai e Iesu ‘ona fa‘ailoa atu i ona so‘o, e tatau ‘ona alu o ia i Ierusalema, e fa‘atigāina fo‘i i mea e tele e toeaina ma le ‘au ositaulaga sili, ma le ‘au tusi‘upu, e fasiotia fo‘i o ia, e fa‘atūina fo‘i o ia i le aso tolu.

22. ‘Ona ta‘ita‘i ane ai lea e Peteru ‘iā Iesu, ‘ua vavao ‘iā te ia ‘ua fa‘apea mai, “Le Ali‘i e, ‘ia mamao ‘iā te oe lea mea; e lē o‘o lenā mea ‘iā te oe.”

23. ‘Ona fāliu atu lea o Iesu, ‘ua fa‘apea atu ‘iā Peteru, “Satani e, ‘inā alu ia oe i o‘u tua, ‘ua fai oe ma mea ‘ou te tausuai ai; auā e lē o mea a le Atua ‘e te loto i ai, a o mea a tagata.”

24. ‘Ona fetalai atu ai lea o Iesu i ona so‘o, “‘Ai sē tasi e fia mulimuli mai ‘iā te a‘u, ‘ia fa‘afiti o ia ‘iā te ia ma ‘ave lona satauro, i le mulimuli mai ai ‘iā te a‘u.

25. Auā ‘ai sē fia fa‘asaogalemūina lona ola, e māumau ai ‘iā te ia; a o lē fa‘amaumau lona ola ‘ona o a‘u, e maua ai e ia.

26. Auā se a le aogā i le tagata pe ‘āfai na te maua le lalolagi uma, ‘ae māumau ai lona ola? Se a fo‘i se mea e avatu e le tagata e togiola ai lona ola?

27. “Auā e sau le Atali‘i o le tagata fa‘atasi ma ana agelu i le mamalu o lona Tamā; ‘ona tauia lea e ia ta‘itasi e tusa ma lana galuega.

28. E moni, ‘ou te fai atu ‘iā te ‘outou. O lo‘o tutū mai ‘i‘inei nisi e lē o‘o ‘iā te i latou le oti se‘ia latou va‘aia le Atali‘i o le tagata ‘ua sau i lona mālō.”