Le mataupu

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Feagaiga Tuai

Feagaiga Fou

Kolose 1 O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma (RSCB)

O ‘Upu Fa‘afeiloa‘i

1. O Paulo, o le ‘aposetolo a Iesu Keriso, i le finagalo o le Atua, o i mā‘ua ma Timoteo, o le uso lea.

2. I le ‘au pa‘ia i Kolose, o le ‘au uso fa‘amaoni fo‘i o ‘iā Keriso.‘Ia ‘iā te ‘outou le alofa tunoa ma le manuia mai le Atua lo tatou Tamā.

O le Tatalo Fa‘afetai

3. Ma te fa‘afetai atu i le Atua, o le Tamā o lo tatou Ali‘i o Iesu Keriso, ‘iā ma talosaga e lē aunoa mo ‘outou.

4. Auā ‘ua fa‘alogologo i mā‘ua i lo ‘outou fa‘atuatua ‘iā Keriso Iesu, ma lo ‘outou alofa i le ‘au pa‘ia uma lava.

5. ‘Ona o le fa‘amoemoe ‘ua teu mo ‘outou i le lagi; ‘ua ‘outou fa‘alogologo i ai anamua i le ‘upu o le mea moni ‘ua i le tala lelei.

6. O lo‘o i ai ‘iā te ‘outou, e pei ‘ona i le lalolagi uma lava; o lo‘o fua mai ai fo‘i le fua, fa‘apei ‘ona faia ‘iā te ‘outou fo‘i talu le aso na ‘outou fa‘alogologo ai, ma iloa lelei ai ma le fa‘amaoni le alofa tunoa o le Atua;

7. fa‘apei ‘ona a‘oa‘oina fo‘i ‘outou e Epafara, o lo mā‘ua fesoasoani pele ia. O le ‘au‘auna fa‘amaoni o ia a Keriso mo i matou,

8. o ia fo‘i na fa‘ailoa mai ‘iā te i mā‘ua o lo ‘outou alofa mai i le Agaga.

9. O le mea lea o i mā‘ua fo‘i ma te le‘i mapu ai lava i le tatalo mo ‘outou, talu le aso na mā fa‘alogologo ai, ma te ‘ai‘oi atu fo‘i ‘ina ‘ia ‘ato‘atoa ‘ona ‘outou iloa lelei o lona finagalo, i le poto uma ‘atoa ma le mafaufau fa‘aleagaga;

10. ‘ia ‘outou sāvavali e tusa ma le Ali‘i, ‘ina ‘ia fiafia mai o ia ‘iā te ‘outou i mea uma, ‘ina ‘ia ‘outou fua mai galuega lelei uma lava, ma ‘ia tupu pea lo ‘outou iloa lelei o le Atua.

11. ‘Ia fa‘amalosia ‘outou i le malosi uma lava, e tusa ma lona malosi ‘ua silisili, e i‘u i le ‘onosa‘i uma lava ma le fa‘ato‘ato‘a, ‘atoa ma le fiafia.

12. O lo‘o fa‘afetai atu i le Tamā ‘ua na saunia i tatou ‘ia tatau ‘ona tofusia i tatou i le tofi o le ‘au pa‘ia o i le malamalama.

13. O ia ‘ua na lavea‘i mai ‘iā te i tatou nai le pule a le pouliuli, a ‘ua na ‘aumaia i tatou i le mālō o lona lava Alo pele.

14. O ia ‘ua tatou maua ai le togiola o le fa‘amāgaloina lea o agasala.

O le Tagata ma Galuega a Keriso

15. O ia o le fa‘atusa o le Atua e lē va‘aia, o le ulumatua o mea uma lava ‘ua faia;

16. auā na faia e ia o mea uma lava, o mea i le lagi ma mea i le lalolagi, o mea e va‘aia ma mea e lē o va‘aia, o nofoāli‘i, ma ali‘i ma ali‘i sili, ma faipule; na faia e ia mea uma lava, na faia fo‘i mo ia.

17. O ia fo‘i o le ulua‘i o mea uma lava, o lo‘o fa‘atumauina fo‘i mea uma lava ‘iā te ia.

18. O ia o le ulu o le tino, o le ekalesia lea; o le amataga fo‘i o ia, o le ulumatua o ē ‘ua oti, ‘ina ‘ia fai o ia ma fa‘asilisili i mea uma lava.

19. Auā ‘ua finagalo le Atua ‘ia mau i totonu ‘iā te ia le tumu ‘ato‘atoa;

20. ‘ina ‘ia fa‘aleleia o ia o mea uma lava mā ia, ‘ina ‘ia lelei i le toto o lona satauro, o mea i le lalolagi ‘atoa ma mea o i le lagi.

21. O ‘outou fo‘i sa tagata ‘ese anamua, sa fai o ia mo ‘outou fili i o ‘outou loto i le amio leaga; a o lenei, ‘ua lelei ‘outou ma ia,

22. i lona tino tagata, ‘ina ‘ua maliu, ‘ina ‘ia tu‘uina atu ‘outou e ia, o le ‘au pa‘ia, o ē lē mata‘uleagaina, ‘ua leai fo‘i se mea e fa‘asalaina ai i ona lava luma.

23. Pe ‘āfai lava tou te tūtūmau i le fa‘atuatua, o fa‘avaeina, ma mausalī, ma lē lē fa‘ate‘a‘eseina ‘outou i le fa‘amoemoe o i le tala lelei na ‘outou fa‘alogologo i ai, sa tala‘iina atu fo‘i i tagata uma lava i le lalolagi; o a‘u fo‘i o Paulo ‘ua fai a‘u ma ‘au‘auna i ai.

O Galuega a Paulo o se ‘Au‘auna i le Ekalesia

24. ‘Ou te ‘oli‘oli nei i mea ‘ou te tigā ai ‘ona o ‘outou, ‘ou te fa‘a‘atoa fo‘i i lo‘u tino o mea ‘ua totoe i puapuagā o Keriso ‘ona o lona tino, o le ekalesia lea.

25. ‘Ua fai a‘u ma ‘au‘auna i ai, e tusa ma le tofiga mai le Atua, ‘ua tu‘uina mai ai ‘iā te a‘u mo ‘outou, ‘ina ‘ia matuā folafolaina le afioga a le Atua.

26. O le mea lilo lea, sa natia talu mai i augātagata ma tupulaga ‘ua mavae, a o ona po nei ‘ua fa‘aalia mai ai i ona tagata pa‘ia.

27. Na finagalo fo‘i le Atua ‘ona fa‘ailoa atu ‘iā i latou le uiga o le silisili o le lelei o lenei mea lilo o i nu‘u ‘ese, o Keriso lea o lo‘o ‘iā te ‘outou, o le fa‘amoemoe i le manuia.

28. O ia lava matou te tala‘iina atu, ma apoapoa‘i atu i tagata uma, ma a‘oa‘o atu ai i tagata uma i le poto uma lava, ‘ina ‘ia tu‘uina atu e i matou o tagata uma ‘ua matutua ‘iā Keriso Iesu.

29. O le mea lea ‘ou te galue ai ma finafinau e tusa ma lana lava galuega, o lo‘o galue lava i totonu ‘iā te a‘u ma le mana.#