Le mataupu

  1. 1

Feagaiga Tuai

Feagaiga Fou

Iuta 1 O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma (RSCB)

O ‘Upu Fa‘afeiloa‘i

1. O a‘u o Iuta, o le ‘au‘auna a Iesu Keriso, o le uso fo‘i o Iakopo.I ē ‘ua vala‘auina, ‘ua alofaina e le Atua le Tamā, ma leoleoina mo Iesu Keriso.

2. ‘Ia fa‘ateleina ‘iā te ‘outou le alofa mutimutivale ma le manuia, ma le alofa.

O A‘oa‘o Pepelo

3. Le ‘au pele e, o lo‘o ‘ou matuā fa‘amalosi e tusi atu ‘iā te ‘outou i le fa‘aolataga ‘ua tu‘u tele, ‘ua tatau ai lava ‘ona ‘ou tusi atu ‘iā te ‘outou, e apoapoa‘i atu ‘ia ‘outou fa‘amalolosi ‘ona fīnau mo le fa‘atuatua na tu‘uina mai fa‘atasi i le ‘au pa‘ia.

4. Auā ‘ua ō ane fa‘aleiloga o isi tagata, ‘ua leva fo‘i ‘ona mua‘i tusia o i latou ‘ia o‘o i lenei lava fa‘asala, e fa‘alēmata‘u i latou, ‘ua liua e i latou le alofa tunoa o lo tatou Atua i le fa‘amatāitu, ma ‘ua latou fa‘afiti i lo tatou Matai e to‘atasi ma lo tatou Ali‘i, o Iesu Keriso.

5. ‘Ou te fia fa‘amanatu atu fo‘i ‘iā te ‘outou i le mea na ‘outou iloa anamua, na fa‘aolaina e le Ali‘i le nu‘u a‘i le nu‘u o Aikupito, ‘ae mulimuli ane ‘ua fa‘aumatia e ia o ē na lē fa‘atuatua.

6. O agelu fo‘i o ē na lē tāofi i lo latou mamalu, a ‘ua tu‘ua e i latou le mea sa latou nofo ai, ‘ua tāofia e ia i noanoataga e fa‘avavau i lalo o le pogisā, se‘ia o‘o i le fa‘amasinoga o le Aso tele.

7. E pei o Sotoma ma Komoro, ma ‘a‘ai sa vagavagai ai, i le faita‘aga pei o i latou, ma mulimuli atu i tu‘inanau ‘ese o le tino, o lea ‘ua tu‘u mai ai i latou e fai ma fa‘ailoga, ‘ua fa‘asalaina i latou i le afi e fa‘avavau.

8. E fa‘apea fo‘i lava o ia tagata moemiti, latou te fa‘aleaga le tino, ma latou ta‘ufa‘atauva‘a i ali‘i, ma ‘upu leaga i ē ‘ua mamalu.

9. A o Mikaele o le agelu silisili, ‘ina ‘ua la fīnau ma le tiapolo na ia fīnau i le tino o Mose, ‘ua na lē fa‘amalosi ‘ona lafo atu o se ‘upu leaga e fa‘asala ‘iā te ia, a ‘ua na fa‘apea atu, “‘Ia a‘oa‘i le Ali‘i ‘iā te oe.”

10. A o ia tagata, latou te ‘upu leaga i mea latou te lē iloa, o mea fo‘i e iloa fua e i latou, e pei o mea ola e leai se mafaufau, latou te fa‘aleaga ‘iā te i latou i ia lava mea.

11. ‘Oi talofa ‘iā te i latou auā ‘ua latou sāvavali i le ala o Kaino, ma feosofi atu i le sesē o Palaamo ‘ona o le totogi, ‘ua fano fo‘i i latou i le fouvale o Koru.

12. O papa i latou i o ‘outou faigā‘ai alofa, pe a latou ‘a‘ai fa‘atasi ma ‘outou ma le lē mata‘u, ‘ua na ‘ona ‘a‘ai lava i latou; o ao i latou e lē o i ai se vai, ‘ua felelea‘iina i matagi; o la‘au ‘ua malili o latou lau, ‘ua lē fua, ‘ua mate fa‘alua, ‘ua lia‘iina lava.

13. O peau sousou o le sami ‘ua fa‘apunaia a‘e mea e māsiasi ai i latou; o fetū feoa‘i ‘ua tu‘u mo i latou le pogisā o le pouliuli e fa‘avavau.

14. Na valo‘ia fo‘i i latou e Enoka o le to‘afitu lea talu mai ‘iā Atamu, ‘ua fa‘apea ane, “Fa‘auta, e afio mai le Ali‘i ma ona ‘au pa‘ia e manomānō,

15. e fa‘amasino ai i tagata uma, ma fa‘asalaina ai ē ‘ua amio fa‘alēmata‘u uma lava o ‘iā i latou, ‘ona o a latou galuega fa‘alēmata‘u uma ‘ua latou faia ma le fa‘alēmata‘u, ‘ona o a latou ‘upu fa‘atautala fo‘i na fai ‘iā te ia e tagata agasala ‘ua fa‘alēmata‘u.”

16. O ē muimui i latou ma fa‘ameo, o lo‘o o sāvavali i latou e tusa ma o latou tu‘inanau, ma ‘ua tautala mai o latou gutu i ‘upu fa‘asausili, o lo‘o fa‘ane‘ene‘e atu fo‘i i latou i tagata e maua ai ni mea.

O Lapata‘iga ma Fa‘atonuga

17. A o ‘outou le ‘au pele e, ‘ia ‘outou manatua ‘upu na fai mai anamua o le ‘au ‘aposetolo a lo tatou Ali‘i o Iesu Keriso.

18. Na latou fai atu ‘iā te ‘outou, “E i ai i ona aso e gata ai i o tagata tauemu, o ē sāvavali e tusa ma o latou lava tu‘inanau ma le fa‘alēmata‘u.”

19. O tagata lava ia ‘ua latou vavae ‘ese, ‘ua amio fa‘aletino, ‘ua lē i ai le Agaga.

20. A o ‘outou le ‘au pele e, ‘ia ‘outou ati a‘e ‘iā te ‘outou i lo ‘outou fa‘atuatua e silisili ‘ona pa‘ia, o le Agaga Pa‘ia tou te tatalo ai.

21. ‘Ia ‘outou fa‘atumau ‘iā te ‘outou i le alofa o le Atua, ma fa‘atalitali atu i le alofa mutimutivale o lo tatou Ali‘i o Iesu Keriso, e o‘o atu i le ola e fa‘avavau.

22. ‘Ia ‘outou alolofa atu i nisi o ē ‘ua fa‘alētonu.

23. A o isi, ‘ia ‘outou fa‘aola ‘iā i latou ma le mata‘u, ‘ia se‘i ‘iā te i latou mai le afi, ma ‘ia ‘outou ‘ino‘ino i le ‘ofu ‘ua pisia i le tino.

Fa‘amanuiaga Mulimuli

24. O lenei, ‘ia ‘iā te ia na te mafaia ‘ona leoleo ‘iā te ‘outou ‘ina ne‘i pa‘u‘ū, ma tu‘uina atu ‘iā te ‘outou ‘ua lē ponā i luma o lona lava mamalu ma le fiafia tele.

25. ‘Ia i le Atua poto e to‘atasi o lo tatou Fa‘aola, e ala ‘iā Iesu Keriso lo tatou Ali‘i, le vi‘iga ma le mamalu, o le malosi ma le pule, i le amataga i nei ona pō, ma ‘ia o‘o i le fa‘avavau lava. Amene.#