Le mataupu

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21

Feagaiga Tuai

Feagaiga Fou

Ioane 5 O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma (RSCB)

O le Vāvega na Faia e Iesu i Petesa

1. ‘Ua mavae ia mea, ‘ona o‘o lea i le tausamiga o Iutaia; ‘ua maliu a‘e ai Iesu i Ierusalema.

2. O i Ierusalema i le tā‘elega, e latalata i le faitoto‘a mamoe, o Petesa lona igoa i le ‘upu Eperu, e lima ona fa‘apaologa.

3. Sa ta‘o‘oto ai tagata e to‘atele o ē mama‘i, o ē tauaso, o ē pipili, ma ē ma‘i tino vale; o fa‘atalitali ai le gā‘epu o le vai;

4. auā a o‘o i ona aso, ‘ua alu ifo ai le agelu i le tā‘elega, ma fa‘agāepu le vai; i le o lē ‘ua muamua ifo, ‘ina o gāepu o le vai, ‘ua mālōlō ai o ia i le ma‘i na ma‘i ai o ia.

5. Sa i ai fo‘i le tasi tagata na ma‘i i tausaga e tolusefulu ma le valu.

6. ‘Ua silasila atu Iesu ‘iā te ia o ta‘oto; ‘ua silafia fo‘i ‘ua leva ‘ona ‘iā te ia o le ma‘i, ‘ua fetalai atu ‘iā te ia, “‘E te fia mālōlō ‘ea?”

7. ‘Ua tali mai ‘iā te ia lē na ma‘i, “Le Ali‘i e, e leai lava se tagata na te tu‘uina ifo a‘u i le tā‘elega, pe a gā‘epu le vai; a alu ifo a‘u e muamua ifo le tasi ‘iā te a‘u.”

8. ‘Ua fetalai atu Iesu ‘iā te ia, “‘Inā tu ia i luga, ‘ave ia lou moega, ma ia ē sāvali.”

9. ‘Ona mālōlō loa lea o le tagata; ‘ua ‘ave lona moega, ma ‘ua sāvali.O le sapati fo‘i lea aso.

10. O le mea lea ‘ua fai mai ai Iutaia i le tagata na fa‘amālōlōina, “O le sapati lenei, e sā ‘ona e ‘ave ai lou moega.”

11. ‘Ua tali atu o ia ‘iā te i latou, “O lē na fa‘amālōlō mai ‘iā te a‘u, ‘ua fetalai mai o ia ‘iā te a‘u, ‘‘Ave ia lou moega, ma ‘ia e sāvali.’”

12. ‘Ona fesili mai lea o i latou ‘iā te ia, “O ai ‘ea le tagata na fai atu ‘iā te oe, ‘‘Ave ia lou moega ma ‘ia e savali?’”

13. A o le‘i iloa e lē na fa‘amālōlōina po o ai, auā ‘ua maliu ‘ese lemū Iesu; auā na i ai le motu o tagata i lea mea.

14. ‘Ua mavae ia mea, ‘ua silafia o ia e Iesu i le malumalu, ‘ona fetalai atu lea o Iesu ‘iā te ia, “Fa‘auta, ‘ua e mālōlō oe; ‘aua ‘e te toe agasala, ne‘i o‘o atu ‘iā te oe se leaga e sili i lenā.”

15. ‘Ua alu atu le tagata, ma fa‘ailoa atu i tagata Iutaia, o Iesu na fa‘amālōlō ‘iā te ia.

16. O le mea lea na fa‘asauā ai Iutaia ‘iā Iesu, ‘ua sā‘ili fo‘i e fasioti ‘iā te ia, auā na ia fai nei mea i le sapati.

17. ‘Ona tali atu lea o Iesu ‘iā te i latou, “O lo‘o galue lo‘u tamā, e o‘o mai lava i le aso nei; o lo‘o galue fo‘i a‘u.”

18. O le mea lea ‘ua atili ai ‘ona sā‘ili o Iutaia e fasioti ‘iā te ia, auā e lē gata ‘ina soli e ia le sapati, a ‘ua fetalai mai o ia, o le Atua lona lava Tamā; ‘ua ia fa‘atutusa o ia ma le Atua.

O le Pule o le Atali‘i

19. ‘Ona fetalai atu lea o Iesu ‘iā te i latou, ‘ua fa‘apea atu, “E moni, e moni, ‘ou te fai atu ‘iā te ‘outou, e lē mafai e le Atali‘i ‘ona fai o se mea, na o ia lava; a o mea na te va‘ai atu i le Tamā o faia; o mea fo‘i e faia e ia, o lo‘o faia fo‘i ia lava mea e le Atali‘i.

20. Auā o lo‘o alofa le Tamā i le Atali‘i, ‘ua fa‘aali mai fo‘i ‘iā te ia mea uma lava e faia e ia; e fa‘aali mai fo‘i e le Tamā ‘iā te ia galuega silisili i ia galuega, ‘ina ‘ia ‘outou ofo ai.

21. Auā fa‘apei ‘ona toe fa‘atutū ma fa‘aola e le Tamā i ē ‘ua oti; e fa‘apea fo‘i ‘ona fa‘aola e le Atali‘i o i latou ‘ua ia loto i ai.

22. Auā e le fa‘amasino e le Tama i se tasi, a ‘ua ia tu‘u mai i le Atali‘i, le fa‘amasinoga uma lava;

23. ‘ina ‘ia āva tagata uma lava i le Atali‘i, fa‘apei ‘ona latou āva i le tamā, o lē lē āva i le Atali‘i, e lē āva lea i le Tamā na ‘auina mai o ia.

24. E moni, e moni, ‘ou te fai atu ‘iā te ‘outou, o lē fa‘alogo mai i la‘u ‘upu, ma talitonu ‘iā te ia na na ‘auina mai a‘u, ‘ua ‘iā te ia le ola e fa‘avavau; e lē o‘o fo‘i o ia i le fa‘amasinoga, a ‘ua o‘o atu o ia mai le oti i le ola.

25. “E moni, e moni, ‘ou te fai atu ‘iā te ‘outou, e o‘o i le aso, ‘ua o‘o nei fo‘i i ai, e fa‘alogo mai ai ē ‘ua oti i le leo o le Atali‘i o le Atua; o ē fa‘alogo ai fo‘i e ola ai i latou.

26. Auā fa‘apei o le Tamā e i totonu ‘iā te ia lava le ola; e fa‘apea fo‘i ‘ona foa‘i mai e ia i le Atali‘i, ia i totonu ‘iā te ia lava le ola.

27. ‘Ua foa‘i mai fo‘i ‘iā te ia le pule, ‘ina ‘ia fai ai e ia le fa‘amasinoga, auā o ia o le Atali‘i o le tagata.

28. ‘Aua tou te ofo i lenei mea, auā e o‘o mai le aso e fa‘alogo ai i lona leo o i latou uma ‘ua i tu‘ugamau, ma latou ō mai ai;

29. o ē na amio lelei, e toe tutū i le ola; a o ē na amio leaga, e toe tutū i le fa‘asalaga.

O le Molimau ‘iā Iesu

30. “‘Ou te lē mafaia ‘ona fai o se mea e tasi, na o a‘u; e fa‘atatau la‘u fa‘amasinoga i lo‘u fa‘alogo; ‘ua tonu lava la‘u fa‘amasinoga, auā ‘ou te lē usiusita‘i i lo‘u lava loto, a o le finagalo o le Tamā, o lē na ‘auina mai a‘u.

31. “‘Āfai ‘ou te molimau a‘u ‘iā te a‘u, e lē moni la‘u mau;

32. o lo‘o molimau le tasi ‘iā te a‘u, ‘ua ‘ou iloa fo‘i e moni le mau o lo‘o molimau ai o ia ‘iā te a‘u.

33. Na ‘outou ‘a‘auina atu nisi ‘iā Ioane, ‘ua molimau fo‘i o ia i le ‘upu moni.

34. ‘Ae lē aogā ‘iā te a‘u le molimau a tagata; peita‘i ‘ou te fai atu nei mea ‘iā te ‘outou ‘ina ‘ia fa‘aolaina ‘outou.

35. O le molī o ia, sa mumū ma pupula mai; sa ‘outou loto fo‘i i nai isi aso e ‘oli‘oli i lona malamalama.

36. A ‘ua ‘iā te a‘u le molimau e sili ‘iā Ioane; auā o galuega na tu‘uina mai ‘iā te a‘u e le Tamā ‘ia ‘ou fa‘aumaina, o galuega lava ia ‘ou te faia, e molimau mai ia ‘iā te a‘u ‘ua ‘auina mai a‘u e le Tamā.

37. O le Tamā fo‘i na ‘auina mai a‘u, o ia lava ‘ua molimau ‘iā te a‘u. E le‘i fa‘alogo lava ‘outou i lona si‘ufofoga, e le‘i va‘ava‘ai atu fo‘i i lona tino mai.

38. E lē tumau fo‘i lana afioga i totonu ‘iā te ‘outou; auā o lē na ia ‘auina mai, tou te lē talitonu i ai.

39. “E su‘esu‘e ‘outou i Tusi, auā ‘ua ‘outou manatu tou te maua ai le ola e fa‘avavau; o Tusi fo‘i ia o lo‘o molimau ‘iā te a‘u;

40. ‘ae lē mafafai ‘outou ‘ina ō mai ‘iā te a‘u, ‘ia ‘outou maua ai le ola.

41. ‘Ou te lē mana‘o i le vi‘iga mai tagata.

42. ‘Ae peita‘i ‘ua ‘ou iloa lava ‘outou, e leai so ‘outou alofa i le Atua i totonu ‘iā te ‘outou.

43. ‘Ua ‘ou sau i le suafa o lo‘u Tamā, ‘ae le‘i talia a‘u e ‘outou; ‘āfai e sau se tasi i lona lava igoa, ‘ona talia lava lea o ia e ‘outou.

44. E mafai fa‘apefea ‘ona talitonu ‘outou o ē manana‘o i le vi‘iga o le tasi i le tasi; a o le vi‘iga mai le Atua e to‘atasi lava, tou te lē sā‘ilia?

45. ‘Aua tou te masalo ‘ou te molia ‘outou i le Tamā; o i ai le tasi e molia ‘outou, o Mose lea, ‘ua ‘outou fa‘atuatua i ai.

46. Auā ‘āfai ana ‘outou talitonu ‘iā Mose, po ‘ua ‘outou talitonu mai ‘iā te a‘u; auā na tusia a‘u e ia.

47. ‘Ae ‘āfai tou te lē talitonu i ana tusi, pe fa‘apefea ‘ona ‘outou talitonu i a‘u ‘upu?”#