Le mataupu

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21

Feagaiga Tuai

Feagaiga Fou

Ioane 18 O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma (RSCB)

O le Fa‘amasinoga o Iesu

1. ‘Ua fetalai atu ia ‘upu, ‘ona maliu atu ai lea o Iesu ma ona so‘o i le tasi itū o le alia o Ketarono, ‘ua i ai le fanua, ‘ua latou ō i ai ma ona so‘o.

2. ‘Ua iloa fo‘i lea mea e Iuta lē na fa‘alataina o ia; auā na maliu atu so‘o i ai Iesu fa‘atasi ma ona so‘o.

3. ‘Ua maua fo‘i e Iuta le ‘au tau ma ‘au‘auna mai le ‘au ositaulaga sili ma faresaio, ‘ona alu atu lea o ia i lea mea ma sulu, ma molī, ma le ‘au‘upega.

4. ‘Ua silafia fo‘i e Iesu mea uma o le a o‘o ‘iā te ia, ‘ua maliu atu, ma fa‘apea atu ‘iā te i latou, “O ai ‘ea tou te sā‘ilia?”

5. ‘Ua latou tali mai ‘iā te ia, “O Iesu le Nasareta.”‘Ona fetalai atu lea o Iesu ‘iā te i latou, “O a‘u lenei.”‘Ua tutū fa‘atasi fo‘i ma i latou o Iuta lē na fa‘alataina ia.

6. ‘Ua fa‘apea atu Iesu ‘iā te i latou, “O a‘u lenei;” ‘ona solomuli ai lea o i latou, ‘ua pa‘u‘ū fo‘i i le ‘ele‘ele.

7. ‘Ona toe fesili atu lea o Iesu ‘iā te i latou, “O ai ‘ea tou te sā‘ilia?”‘Ua fai mai i latou, “O Iesu le Nasareta.”

8. ‘Ona tali atu lea o Iesu, “‘Ua uma ‘ona ‘ou fai atu ‘iā te ‘outou, o a‘u lenei; o lenei, ‘āfai tou te sā‘ili mai ‘iā te a‘u, tu‘u pea ‘iā i latou nei, ‘ia latou ō.”

9. ‘Ina ‘ia taunu‘u ai le ‘upu na ia fa‘apea atu ai, “O i latou na e foa‘i mai ‘iā te a‘u, e le‘i fano so latou e to‘atasi.”

10. O Simona Peteru fo‘i, ‘ua i ai le pelu, ‘ua se‘i e ia ma taia ai le ‘au‘auna a le ositaulaga sili, ‘ua tipi‘esea lona taliga taumatau; o Maliko le igoa o le ‘au‘auna.

11. ‘Ona fetalai atu lea o Iesu ‘iā Peteru, “‘Inā sulu ia lau pelu i lona fa‘amoega; ‘ou te lē inu ‘ea i le ipu ‘ua ‘aumai ‘iā te a‘u e lo‘u Tamā?”

O Iesu i luma o Ana

12. ‘Ona pu‘e atu lea e le ‘au ma lo latou ta‘ita‘i ‘au, ma ‘au‘auna a Iutaia ‘iā Iesu, ma saisai ‘iā te ia.

13. ‘Ona latou ulua‘i ta‘ita‘iina lea o ia ‘iā Ana, auā o le tamā o ia o le avā a Kaiafa, o le ositaulaga sili lea i lea tausaga.

14. O Kaiafa fo‘i lea na fai atu ‘iā Iutaia, ‘ua aogā pe a oti se tagata to‘atasi e sui ai le nu‘u.

O le Fa‘afiti a Peteru

15. ‘Ua mulimuli atu ‘iā Iesu o Simona Peteru ma le tasi so‘o; na iloa fo‘i lea so‘o e le ositaulaga sili; ‘ua ulufale o ia fa‘atasi ma Iesu i le maota o le ositaulaga sili;

16. a o Peteru, ‘ua tu o ia i fafo i le faitoto‘a. ‘Ona alu ane lea i fafo o le isi so‘o na iloa e le ositaulaga sili, ‘ua tautala ane i le leoleo faitoto‘a, ma ‘aumai ‘iā Peteru i le fale.

17. ‘Ona fa‘apea mai lea o le ‘au‘auna teine na leoleo i le faitoto‘a ‘iā Peteru, “E lē o oe ‘ea le tasi so‘o o lenā tagata?”‘Ua fai atu o ia, “E lē o a‘u.”

18. ‘Ua tutū mai tautua ma ‘au‘auna, ‘ua latou tafu le afi malala, auā ‘ua ma‘alilili, ‘ua latou fa‘amafanafana ai; ‘ua tu fo‘i Peteru fa‘atasi ma i latou, ‘ua fa‘amafanafana ai.

‘Ua Fesiligia e le Ositaulaga sili Iesu

19. ‘Ona fesili mai lea o le ositaulaga sili ‘iā Iesu i ona so‘o ma lana a‘oa‘oga.

20. ‘Ua tali atu Iesu ‘iā te ia, “‘Ua ‘ou tautala fa‘aali i tagata uma; ‘ua ‘ou a‘oa‘o so‘o i sunako ma le malumalu, e fa‘apotopoto so‘o ai Iutaia; a ‘ou te le‘i tautala fa‘alilolilo i se mea e tasi.

21. Pe se a le mea ‘e te fesili mai ai ‘iā te a‘u? ‘Ia e fesili i ē na fa‘alogo ai, se mea na ‘ou tautala atu ai ‘iā te i latou; fa‘auta, ‘ua latou iloa mea na ‘ou fai atu ai.”

22. ‘Ua ia fetalai atu ia mea, ‘ona pō mai lea ‘iā Iesu o le tasi ‘au‘auna sa tu ai, ‘ua fa‘apea mai, “‘E te tali atu ‘ea fa‘apea i le ositaulaga sili?”

23. ‘Ona tali atu lea o Iesu ‘iā te ia, “‘Āfai ‘ua leaga la‘u ‘upu, ‘ia molimau i lona leaga; ‘ae ‘āfai ‘ua lelei, se a le mea ‘ua e pō mai ai ‘iā te a‘u?”

24. ‘Ua ‘auina o ia e Ana ‘iā Kaiafa o le ositaulaga sili, o noanoatia.

‘Ua Toe Fa‘afiti Peteru

25. Sa tu ai Simona Peteru, o fa‘amafanafana; ‘ona latou fai mai lea ‘iā te ia, “E lē o oe ‘ea le tasi o ona so‘o?”‘Ua fa‘afiti atu o ia, ‘ua fai atu, “E lē o a‘u.”

26. ‘Ua fai mai ‘iā te ia le tasi ‘au‘auna o le ositaulaga sili, o le ‘āiga o lē na tipi‘esea lona taliga e Peteru, “‘Ou te le‘i va‘ai atu ‘ea ‘iā te oe fa‘atasi ma ia i le fanua?”

27. ‘Ona toe fa‘afiti atu lea o Peteru, ‘ona vivini loa lea o moa.

‘Ua Ta‘ita‘iina mai Iesu ‘iā Pilato

28. ‘Ona latou ta‘ita‘iina lea o Iesu nai ‘iā Kaiafa i le maota o le kovana. ‘Ua ao fo‘i; e le‘i ulufale i latou i le maota o le ali‘i, ne‘i leaga i latou, ‘ona lē mafai lea ‘ona ‘a‘ai i le paseka.

29. ‘Ona alu ai lea i fafo o Pilato ‘iā te i latou, ‘ua fai atu, “Se a se mea ‘ua ‘outou molia ai lenā tagata?”

30. ‘Ua latou tali mai, ‘ua fa‘apea mai ‘iā te ia, “‘Āfai ‘ana lē pagotā o ia, po ‘ua matou lē tu‘uina atu o ia ‘iā te oe.”

31. ‘Ona fai atu lea o Pilato ‘iā te i latou, “‘Inā ‘ave ia e ‘outou ‘iā te ia, ‘inā fa‘amasino ‘iā te ia i la ‘outou tulafono.”‘Ona fai mai lea o Iutaia ‘iā te ia, “E sā ‘ona matou fasioti o se tasi.”

32. ‘Ua taunu‘u ai le fetalaiga a Iesu, na fetalai atu ai o ia, ‘ina ‘ua ta‘u atu le uiga o lona maliu o le a maliu ai o ia.

33. ‘Ona toe ulufale lea o Pilato i le maota o le ali‘i, ‘ua vala‘au ‘iā Iesu, ‘ua fai mai ‘iā te ia, “O oe ‘ea o le tupu o tagata Iutaia?”

34. ‘Ua tali atu Iesu ‘iā te ia, “Pe se ‘upu mai ‘iā te oe lea ‘upu, pe na ta‘u atu e nisi ‘iā te oe?”

35. ‘Ua tali mai Pilato, “O a‘u ‘ea o se Iutaia? ‘Ua tu‘uina mai oe ‘iā te a‘u e lou nu‘u ma le ‘au ositaulaga sili; pe se a le mea ‘ua e faia?”

36. ‘Ua tali atu Iesu, “E lē mai le lalolagi nei lo‘u mālō; ‘āfai ‘ana mai le lalolagi nei lo‘u mālō, po ‘ua tau a‘u ‘au‘auna, ‘ina ne‘i tu‘uina atu a‘u ‘iā Iutaia; a o lenei, e lē mai ‘i‘inei lo‘u mālō.”

37. ‘Ona fai mai lea o Pilato ‘iā te ia, “O lenā fo‘i, o oe ‘ea o se tupu?”‘Ua tali atu Iesu, “O lea lava, o a‘u o le Tupu o le mea lenei na fānau mai ai a‘u, o le mea fo‘i lenei na ‘ou sau ai i le lalolagi, ‘ina ‘ia ‘ou molimau i le ‘upu moni. O i latou uma lava o i le ‘upu moni, e fa‘alogo mai i latou i lo‘u leo.”

38. ‘Ua fai mai Pilato ‘iā te ia, “Po o le a le ‘upu moni?”‘Ua fai mai lea ‘upu, ‘ona toe alu lea o ia i fafo ‘iā Iutaia, ‘ua fai atu fo‘i ‘iā te i latou, “‘Ou te le‘i iloa se mea e sala ai o ia.

‘Ua Fa‘asalaina Iesu i le Oti

39. A o la ‘outou tu lea, ‘ia ‘ou tatalaina atu ‘iā te ‘outou se tasi tagata i le paseka. O lenei, pe tou te manana‘o ‘ea ‘ina ‘ia ‘ou tatalaina atu ‘iā te ‘outou le tupu o tagata Iutaia?”

40. ‘Ona toe ‘alalaga lea o i latou uma lava, ‘ua fa‘apea atu, “Leai, e lē o ia, a o Parapa.” O Parapa o le fao mea.