Le mataupu

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21

Feagaiga Tuai

Feagaiga Fou

Ioane 12 O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma (RSCB)

‘Ua Maliu atu Iesu i Petania

1. ‘Ua maliu atu Iesu i Petania, a o toe aso e ono i le fai ai le paseka, sa i ai Lasalo na oti, na ia toe fa‘atū ‘iā te ia nai ē ‘ua oti.

2. ‘Ona sauni ai lea e i latou o le faigā‘ai ma ia i lea mea, na ‘au‘auna ai fo‘i Mareta; a o Lasalo, o ia o le tasi o ē na nonofo e ‘a‘ai fa‘atasi ma ia.

3. ‘Ona tago ai lea o Maria i le pauna o le u‘u nato tau tele; ‘ua ia u‘u ai vae o Iesu, ma sōloi ona vae i lona lauulu; ‘ua tumu fo‘i le fale i le manogi o le u‘u.

4. ‘Ona fai ane lea o le tasi o ona so‘o, o Iuta le atali‘i o Simona le Sekara, o lē fa‘alata ‘iā te ia,

5. “Pe se a le mea na lē fa‘atau ai lenā u‘u manogi i tenari e tolu selau, ma avatu ai i ē matitiva?”

6. ‘Ua lē fa‘apea ane o ia, ‘ina ‘ua alofa o ia i ē matitiva, a ‘ona o ia o le gaoi, ‘ua ‘iā te ia fo‘i le ‘ato tupe, ma na tau‘ave mea na fafao ai.

7. ‘Ona fa‘apea mai ai lea o Iesu, “Tu‘u pea ia ‘iā te ia; ‘ua teu e ia lenei mea mo le aso o le fa‘ata‘imū‘aga o lo‘u tanuga.

8. Auā tou te nonofo pea ma ē matitiva, ‘ae tatou te lē nonofo pea ma a‘u.”

O le Taupulepulega Leaga e Fa‘asaga ‘iā Lasalo

9. ‘Ua iloa e le motu o tagata Iutaia e to‘atele, ‘ua i ai o ia i lea mea; ‘ona ō atu ai lea o i latou; e lē ‘ona o Iesu lava, a ‘ia latou iloa fo‘i Lasalo, na ia toe fa‘atūina nai ē ‘ua oti.

10. A ‘ua taupulepule le ‘au ositaulaga sili, e fasioti fo‘i ‘iā Lasalo.

11. Auā e to‘atele Iutaia na ō ‘ese ‘ona o ia ma latou fa‘atuatua ‘iā Iesu.

‘Ua Ulufale atu Iesu i Ierusalema

12. O le taeao ‘ua fa‘alogo ai le motu o tagata ‘ua ō mai i le tausamiga, ‘ua maliu mai Iesu i Ierusalema.

13. ‘Ona ‘ave lea e i latou o lau o pama, ma ō mai e fa‘afetaia‘i ‘iā te ia; ‘ona latou ‘alalaga lea, “Osana! ‘Ia manuia lē afio mai i le suafa o le Ali‘i, o le Tupu o Isaraelu.”

14. ‘Ua maua e Iesu le tama‘i asini, ‘ona ti‘eti‘e ai lea, fa‘apei ‘ona tusia,

15. “‘Aua ‘e te fefe, o oe le tama fafine a Siona; Fa‘auta, e afio mai lou Tupu,o lo‘o ti‘eti‘e i le tama‘i asini.”

16. ‘Ua lē iloa e ona so‘o ia mea i le taimi lava lea; ‘ae ‘ina ‘ua o‘o Iesu i lona mamalu, ‘ona latou manatua lea ‘ua tusia ia mea ‘iā te ia; ‘ua latou faia fo‘i ia mea ‘iā te ia.

17. ‘Ona molimau ai lea o le motu o tagata sa latou i ai ma ia, ‘ina ‘ua vala‘auina e ia o Lasalo nai le tu‘ugamau, ma toe fa‘atū mai ‘iā te ia nai ē ‘ua oti.

18. O le mea lea ‘ua fa‘afetaia‘i ai ‘iā te ia le motu o tagata, auā ‘ua latou fa‘alogo atu na ia faia lenā fa‘ailoga.

19. ‘Ona fetautalatala‘i ai lea o le ‘au faresaio, “Tou te lē iloa ‘ea, ‘ua lē aogā sa tatou mea e fai? Fa‘auta, ‘ua mulimuli atu le lalolagi ‘iā te ia.”

O Tagata Eleni na latou Sā‘ili ‘iā Iesu

20. Sa i ai isi tagata Eleni fa‘atasi ma ē na ō a‘e i le tausamiga e tapua‘i.

21. O i latou ia na ō ane ‘iā Filipo o le Petesaita i Kalilaia o ia, ‘ua latou ole atu ‘iā te ia, ‘ua fa‘apea atu, “Le ali‘i e, matou te fia feiloa‘i ma Iesu.”

22. ‘Ona alu ane lea o Filipo, ‘ua ta‘u atu ‘iā Aneterea; ‘ona ta‘u atu ai lea e Aneterea ma Filipo ‘iā Iesu.

23. ‘Ua tali atu Iesu ‘iā te i lā‘ua, ‘ua fa‘apea atu, “‘Ua o‘o mai ona po e o‘o ai le Atali‘i o le tagata i lona mamalu.

24. E moni, e moni, ‘ou te fai atu ‘iā te ‘outou, ‘Āfai e pa‘ū le fua o le saito i le ‘ele‘ele ma pala ai, e tumau pea o le mea e tasi; ‘ae ‘āfai e pala, ‘ona fua tele mai ai lea.

25. O lē fa‘apelepele i lona ola, e fa‘amaumau e ia i ai; a o lē ‘ino‘ino i lona ola i lenei lalolagi, e maua ai pea e ia e o‘o i le ola fa‘avavau.

26. A fia ‘au‘auna mai se tasi ‘iā te a‘u, ‘ia mulimuli mai o ia ‘iā te a‘u; o le mea ‘ou te i ai, e i ai fo‘i la‘u ‘au‘auna; pe a ‘au‘auna mai fo‘i se tasi ‘iā te a‘u, ‘ona vi‘ia lea o ia e le Tamā.

‘Ua Fetalai Iesu i lona Maliu

27. “O lo‘o ātu ne‘i lo‘u loto, pe se a fo‘i se tala ‘ou te fai atu? ‘Lo‘u Tamā e, fa‘aola mai ‘iā te a‘u a‘i lenei itū aso; a o le mea lava lea na ‘ou o‘o mai ai i lenei itū aso.’

28. Lo‘u Tamā e, ‘ia e tu‘uina atu le mamalu i lou suafa.”‘Ona o‘o mai ai lea o le si‘ufofoga mai le lagi, “‘Ua ‘ou tu‘uina atu le mamalu, ‘ou te toe tu‘uina atu fo‘i i ai le mamalu.”

29. ‘Ona fa‘apea ai lea o le motu o tagata sa tutū ma fa‘alogologo i ai, o lo‘o ‘ua faititili; a ‘ua fai mai nisi, “‘Ua fetalai se agelu ‘iā te ia.”

30. ‘Ona fetalai atu lea o Iesu, ‘ua fa‘apea atu, “E le‘i o‘o mai lenei si‘ufofoga ‘ona o a‘u, a ‘ona o ‘outou.

31. O lo‘o fa‘amasinoina nei lenei lalolagi; e tulia nei le ali‘i o lenei lalolagi.

32. O a‘u fo‘i, ‘āfai e si‘itia a‘u ai le ‘ele‘ele, ‘ou te tōsina uma mai tagata ‘iā te a‘u.”

33. ‘Ua fetalai ane ia lea ‘upu e fa‘ailoa ai le uiga o lona maliu o le a maliu ai o ia.

34. ‘Ua tali mai le motu o tagata ‘iā te ia, “‘Ua matou fa‘alogo i le tulafono, e tumau pea le Keriso e fa‘avavau; pe fa‘apefea fo‘i ‘ona e fai mai, E tatau ‘ona si‘itia i luga o le Atali‘i o le tagata? O ai ‘ea lenei Atali‘i o le tagata?”

35. ‘Ona fetalai atu lea o Iesu ‘iā te i latou, “E toe itiiti nai aso e i ai ‘iā te ‘outou le malamalama; sāvavali ia manū o ‘iā te ‘outou le malamalama, ne‘i maua ‘outou e le pogisā; o lē savali i le pogisā e lē iloa e ia le mea e alu i ai.

36. ‘Ia ‘outou talia le malamalama, manū o ‘iā te ‘outou le malamalama, ‘ina ‘ia ‘avea o ‘outou ma fānau a le malamalama.”‘Ua fetalai atu ia mea e Iesu, ‘ona maliu ane lea o ia ‘ua lafi ‘iā i latou.

O le lē Talitonu o Tagata ‘iā Iesu

37. ‘Ua ia faia fa‘ailoga, e tele lava i o latou luma, ‘ae le‘i fa‘atuatua i latou ‘iā te ia,

38. ‘ina ‘ia taunu‘u ai le ‘upu a Isaia le perofeta, ‘ua ia fa‘apea mai:“Le Ali‘i e, o ai ‘ea ‘ua talitonu i la matou ‘upu e taulogologo atu?‘Ua fa‘aalia fo‘i ‘iā te ai le ‘a‘ao o le Ali‘i?”

39. O lenei, e lē mafai e i latou ‘ona talitonu, auā ‘ua toe fa‘apea mai Isaia:

40. “‘Ua ia fa‘atauasoina o latou mata,ma na fa‘ama‘a‘aina o latou loto,ne‘i va‘ai o latou mata,ma lagona o latou loto,ne‘i liliuina fo‘i i latou,ma fa‘amālōlōina i latou.”

41. Na fai mai ia ‘upu e Isaia ‘ina ‘ua va‘ai atu o ia i lona mamalu ma tautala mai ‘iā te ia.

42. ‘Ae peita‘i e to‘atele ali‘i ‘ua fa‘atuatua ‘iā te ia; ‘ae le‘i ta‘u atu ai, ‘ona o le ‘au faresaio, ne‘i tulia i latou i le sunako.

43. Auā ‘ua sili lo latou mana‘o i le vi‘iga mai tagata, i le vi‘iga mai le Atua.

O le Atua le Tamā

44. ‘Ua ‘alaga atu Iesu, ‘ua fetalai atu, “O lē fa‘atuatua mai ‘iā te a‘u, e lē fa‘atuatua mai o ia ‘iā te a‘u ‘ae ‘iā te ia ‘ua ‘auina mai a‘u.

45. O lē va‘ai mai fo‘i ‘iā te a‘u, e va‘ai atu o ia ‘iā te ia ‘ua ‘auina mai a‘u.

46. ‘Ua ‘ou sau o le malamalama i le lalolagi, ‘ina ‘ia lē tumau pea i le pouliuli se tasi e fa‘atuatua mai ‘iā te a‘u.

47. ‘Āfai fo‘i e fa‘alogologo se tasi i a‘u ‘upu, ‘ae lē talitonu i ai, ‘ou te lē fa‘amasino ‘iā te ia; auā ‘ou te le‘i sau e fa‘amasino i le lalolagi, a ‘ia ‘ou fa‘aolaina le lalolagi.

48. O lē fa‘alēaogā ‘iā te a‘u, ma ‘ua lē talia a‘u ‘upu, o ‘iā te ia le tasi na te fa‘amasinoina o ia; o le ‘upu ‘ua ‘ou tautala atu ai, e fa‘amasino lea ‘iā te ia i le aso gata‘aga.

49. Auā ‘ou te lē tautala fua na o a‘u; a o le Tamā ‘ua ‘auina mai a‘u, na ia tu‘u mai le poloa‘iga ‘iā te a‘u i mea ‘ou te fai atu ai, ma mea ‘ou te tautala atu ai.

50. ‘Ua ‘ou iloa fo‘i o lana poloa‘iga o le ola fa‘avavau lea. O lenei, o mea ‘ou te tautala atu ai, fa‘apei ‘ona fetalai mai ai le Tamā ‘iā te a‘u, e fa‘apea ‘ona ‘ou tautala atu ai.”#