Le mataupu

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Feagaiga Tuai

Feagaiga Fou

Iakopo 4 O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma (RSCB)

O le A‘oa‘iga i nisi Amio Leaga

1. Maifea tau‘a ma misa o ‘ia te ‘outou? E lē o lenei ‘ea, mai o ‘outou mana‘o leaga o lo‘o tau i o ‘outou tino uma?

2. ‘Ua ‘outou tu‘inanau, ‘ae le‘i maua; o lea ‘ua ‘outou fasioti. ‘Ua ‘outou losilosi, ‘ae tou te lē mafai ‘ona maua; o lea ‘ua ‘outou femisa‘i ma fai tau‘a. E le‘i maua, e ‘outou auā ‘ua ‘outou lē ole atu.

3. ‘Ua ‘outou ole atu, ‘ae le‘i maua, auā ‘ua ole atu ma le fa‘alētatau, ‘ina ‘ia fa‘auma ai ia mea i o ‘outou mana‘o leaga.

4. O ‘outou tagata mulilulua e, tou te lē iloa ‘ea o lē fefa‘auōa‘i ma le lalolagi o le ita lea i le Atua? O lenei, o sē fia uō ma le lalolagi, ‘ua ‘avea o ia ma ita i le Atua.

5. ‘Aua tou te manatu ‘ua fai mai fua le Tusi, “O le loto o lo‘o nofo i totonu ‘iā te ‘outou ‘ua naunau ia i le matau‘a?”

6. A ‘ua foa‘i mai e ia le alofa tunoa e sili; o lea ‘ua fa‘apea mai ai, “E tete‘e atu le Atua i ē fa‘amaualuga, ‘ae foa‘i mai le alofa tunoa i ē fa‘amaulalo.”

7. O le mea lea ‘ia ‘outou gaua‘i ai i le Atua; ‘ia ‘outou tete‘e atu i le tiapolo, ‘ona sola ‘ese ai lea o ia ‘iā te ‘outou.

8. ‘Ia ‘outou fa‘alatalata atu i le Atua, ‘ona fa‘alatalata mai lea o ia ‘iā te ‘outou. Tagata agasala e, ‘inā fafano ia o ‘outou lima, o ‘outou e fa‘alotolotolua e, ‘inā fa‘amamā ia o ‘outou loto.

9. ‘Ia puapuagātia ‘outou, ‘ina ‘ia fa‘avauvau, ma fētāgisi. ‘Ia liua o ‘outou ‘ata‘ata ma fa‘avauvau, ma lo ‘outou fiafia i le fa‘anoanoa;

10. ‘inā fa‘amaulalo ia i luma o le Ali‘i, ‘ona fa‘amaualugaina lea o ‘outou e ia.

O le Lapata‘iga i le Fa‘amasino atu i le Tasi Tagata

11. Le ‘au uso e, ‘aua tou te fēfai‘upua‘i; o lē fai ‘upu i lona uso, ma fa‘amasino i lona uso, ‘ua fai ‘upu o ia i le tulafono, ma fa‘amasino i le tulafono. ‘Āfai fo‘i ‘ua e fa‘amasino i le tulafono, ‘e te lē se ‘ana‘ana i le tulafono, a o le fa‘amasino.

12. E to‘atasi lava lē fai tulafono ma fa‘amasino, o lē na te mafaia ‘ona fa‘aola ma fasioti. O ai ‘ea oe ‘e te fa‘amasino ai i lē lua te tuā‘oi?

O le Lapata‘iga i le Mimita

13. Fa‘auta mai ia, ‘outou o fai ane, “O le asō po o taeao tatou te ō atu ai i lea ‘a‘ai, po o le tasi ‘a‘ai, ma nonofo ai i le tausaga e tasi, ma fa‘atau, ma maua ai ‘oloa.”

14. ‘Ae lē iloa e ‘outou se mea e tupu a taeao. Auā pe se a lo ‘outou ola? O le puao lava lea, ‘ua aliali mai se itū aso itiiti, ‘ona mou ai lea.

15. ‘Ae tatau ‘ona ‘outou fa‘apea, “A finagalo i ai le Ali‘i, tatou te ola ai, ma tatou faia lea mea ma lea mea.”

16. A o lenei, ‘ua ‘outou mitamita ‘iā ‘outou ‘upu fa‘amaualuga; e leaga le mitamita fa‘apenā uma lava.

17. O lenei, o lē ‘ua iloa e fai le mea lelei, ‘ae lē faia, o le agasala lea ‘iā te ia.#