Le mataupu

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Feagaiga Tuai

Feagaiga Fou

Iakopo 3 O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma (RSCB)

O le Laulaufaiva

1. O‘u uso e, ‘aua le to‘atele ‘outou e fai ma a‘oa‘o, ‘ina ‘ua tatou iloa e atili ai ‘ona fa‘asalaina o i tatou.

2. Auā o mea e tele e sesē ai i tatou uma; a lē sesē se tasi i le ‘upu, o le tagata lea ‘ua sao, na te mafaia fo‘i ‘ona tāofi i le tino uma.

3. Fa‘auta, ‘ua tatou avane fa‘agutu i gutu o solofanua, ‘ia latou usiusita‘i mai ‘iā te i tatou, ‘ua tatou liliu ai fo‘i o latou tino uma.

4. Fa‘auta mai fo‘i i va‘a, e ui lava ‘ona tetele, ma fa‘alelelea i matagi tetele, e liua i le foeuli itiiti lava i le mea e mana‘o i ai le tautai.

5. E fa‘apea fo‘i le laulaufaiva, o le mea itiiti lea, a ‘ua lafo ‘upu fa‘asausili.Fa‘auta o le afi itiiti e mū ai le vao la‘au e tele.

6. O le laulaufaiva o le afi lea. O le faupuega o amio leaga; ‘ua tu‘uina i o tatou itū tino, o lo‘o leaga ai le tino uma, ‘ua fa‘amūina ai le olaga nei uma lava; ‘ua fa‘amūina fo‘i lenā mai Kēna.

7. E mafai ‘ona fa‘alataina, ‘ua uma fo‘i ‘ona fa‘alataina i le poto o tagata, o manu, amio ‘ese‘ese o manu fe‘ai ma manu felelei, o mea fetolofi ma mea ola i le sami.

8. Peita‘i e lē mafai e se tasi tagata ‘ona fa‘alata i le laulaufaiva; o le mea leaga e lē matāofia, ‘ua tumu i le mea ‘o‘ona e oti ai.

9. O lea ‘ua tatou vivi‘i a‘i i le Atua le Tamā, o lea fo‘i ‘ua tatou fetu‘u a‘i i tagata ‘ua faia e foliga i le Atua.

10. E luai mai i le gutu e tasi le vivi‘i ma le fetu‘u. O‘u uso e, e lē tusa ‘ona faia fa‘apea o nā mea.

11. O le puna fo‘i, e puna mai ai ‘ea i le gutu e tasi le vai suamalie ma le vai ‘o‘ona?

12. O‘u uso e, e mafai ‘ea i le mati ‘ona fua mai ai o le olive, po o le vine e fua mai ai le mati? E fa‘apea fo‘i ‘ona lē maua le vai māgalo mai le vai māi.

O le Poto mai Lugā

13. O ai ‘ea so ‘outou ‘ua poto ma ‘ua malamalama? ‘Inā fa‘aali mai ia e ia a‘i le amio lelei o ana lava galuega i le agamalū o i ai le poto.

14. ‘Ae ‘āfai o ‘iā te ‘outou le fīnau leaga ma le misa i o ‘outou loto, sōia le mitamita, ‘aua fo‘i le pepelo e fa‘aleaga ai le ‘upu moni.

15. E lē o le poto lenei ‘ua alu ifo mai lugā; a o la le lalolagi ia, o le mea fa‘aletino, o le fa‘atemoni ia.

16. Auā o le mea e i ai le mata‘u‘a ma le misa, o i ai le fē‘avaua‘i ma mea leaga uma.

17. A o le poto mai lugā e muamua ‘ona mamā, i le ‘ua filemū, e agamalū, e ganagofie, e tumu i le alofa ma fua lelei, e lē alofa fa‘apito, e lē fa‘atagā fai.

18. ‘Ua lūlūina fo‘i le fua o le amiotonu ma le filemū e i latou o ē fa‘atupuina le filemū.#