Poglavja

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Nova Zaveza

Titu 2 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

Poučevanje zdravega nauka

1. Ti pa govôri, kar se sklada z zdravim naukom,

2. in sicer: stari možje morajo biti trezni, resni, preudarni, zdravi v veri, ljubezni in potrpežljivosti.

3. Podobno naj se stare ženske vedejo spodobno, kakor zahteva svetost. Naj ne bodo obrekljive, naj se preveč ne vdajajo vinu, naj druge učijo, kar je dobrega.

4. Tako bodo mogle vzgajati mlade žene, da bodo ljubile svoje može, svoje otroke,

5. da bodo pametne, spodobne, dobre hišne gospodinje, da bodo ubogale svoje može. Tako se božji besedi ne bo delala sramota.

6. Prav tako opominjaj mladeniče, naj se obvladujejo.

7. V vsem bodi zgled za dobra dela. Pri poučevanju ohrani nepopačenost, resnobnost.

8. Tvoja beseda naj bo zdrava in neoporečna, da bo nasprotnik osramočen, ker ne bo mogel o nas reči nič slabega.

9. Sužnji naj v vsem ubogajo svoje gospodarje. Naj bodo ljubeznivi, naj ne ugovarjajo

10. in ne poneverjajo, ampak naj izkazujejo popolno zvestobo, da bodo delali čast nauku Boga, našega odrešenika.

11. Razodela se je namreč božja milost, ki prinaša zveličanje vsem ljudem.

12. Uči nas, naj se odpovemo brezbožnosti in posvetnim željam ter trezno, pravično in pobožno živimo v sedanjem času,

13. ko pričakujemo, da se bo uresničilo blaženo upanje in razodelo veličastvo vélikega Boga in našega odrešenika Jezusa Kristusa.

14. On je dal sam sebe za nas, da bi nas odkupil iz vse krivičnosti in nas zase očistil kot izvoljeno ljudstvo, vneto za dobra dela.

15. Tako govôri in opominjaj in grajaj z vso resnostjo. Nihče naj te ne zaničuje.