Nova Zaveza

Rimljanom 16:1-16 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

1. Priporočam vam našo sestro Fójbo, ki je diakonísa v Cerkvi v Kenhréjah:

2. sprejmite jo v Gospodu, kakor se spodobi svetim, in ji stojte ob strani v vsem, kar bi potrebovala od vas, saj je bila tudi ona v pomoč mnogim in tudi meni.

3. Pozdravite Prísko in Akvila, moja sodelavca v Jezusu Kristusu,

4. ki sta tvegala glavo, da bi mi rešila življenje. Hvaležen sem jima ne samo jaz, ampak tudi vse Cerkve med pogani.

5. Pozdravite tudi skupnost, ki se zbira v njuni hiši. Pozdravite mojega dragega Epájneta, prvega, ki ga je dala Azija Kristusu.

6. Pozdravite Marijo, ki se je zelo trudila za vas.

7. Pozdravite Andrónika in Júnija, moja rojaka in sojetnika, odlična apostola, ki sta bila že pred mano v Kristusu.

8. Pozdravite Ampliáta, ki mi je drag v Gospodu.

9. Pozdravite Urbána, našega sodelavca v Kristusu, in mojega dragega Stáhija.

10. Pozdravite Apéla, ki se je izkazal v Kristusu. Pozdravite Aristobúlove domače.

11. Pozdravite mojega rojaka Heródiona. Pozdravite tiste člane Narcísove hiše, ki so v Gospodu.

12. Pozdravite Trífajno in Trifózo, ki se trudita v Gospodu. Pozdravite drago Pêrsido, ki se je veliko trudila v Gospodu.

13. Pozdravite Rúfa, izvoljenca v Gospodu, in njegovo mater, ki je tudi moja.

14. Pozdravite Asínkrita, Flégona, Hêrmesa, Patrobája, Hermája in brate, ki so z njimi.

15. Pozdravite Filológa in Júlijo, Neréja in njegovo sestro, Olimpája in vse svete, ki so z njimi.

16. Pozdravite se med seboj s svetim poljubom. Pozdravljajo vas vse Kristusove Cerkve.

Preberi celotno poglavje Rimljanom 16