Poglavja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22

Nova Zaveza

Razodetje 2 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

Sporočilo Éfezu

1. »Angelu Cerkve v Éfezu piši:‘To govori on, ki drži v svoji desnici sedem zvezd in ki stopa med sedmimi zlatimi svečniki.

2. Vem za tvoja dela, za tvoj trud in za tvojo stanovitnost; vem tudi, da ne moreš prenašati hudobnih. Preskusil si tiste, ki sebe imenujejo apostole, pa niso, in si v njih odkril lažnivce.

3. Stanoviten si in si marsikaj prenesel zaradi mojega imena, pa se nisi utrudil.

4. Vendar imam zoper tebe to, da si opustil svojo prvotno ljubezen.

5. Spomni se torej, odkod si padel, spreobrni se in opravljaj prvotna dela! Če pa se ne spreobrneš, bom prišel k tebi in odstranil tvoj svečnik z njegovega mesta.

6. Vendar ti je v dobro to, da sovražiš početje nikolajevcev, saj ga tudi sam sovražim.

7. Kdor ima ušesa, naj prisluhne, kaj govori Duh Cerkvam. Zmagovalcu bom dal jesti z drevesa življenja, ki raste v božjem raju.’«

Sporočilo Smírni

8. »Angelu Cerkve v Smírni piši:‘Tole govori Prvi in Zadnji, ki je bil mrtev, a je oživel.

9. Vem za tvojo stisko in za tvoje uboštvo – vendar si bogat – ter za obrekovanje tistih, ki se razglašajo za Jude, pa to niso, marveč so satanova shodnica.

10. Nič se ne boj tega, kar ti je pretrpeti. Glej, hudič bo nekatere izmed vas vrgel v ječo, da bi vas preskusil: deset dni boste v stiski. Bodi zvest vse do smrti in dal ti bom venec življenja.

11. Kdor ima ušesa, naj prisluhne, kaj govori Duh Cerkvam. Kdor zmaga, ga druga smrt gotovo ne bo prizadela.’«

Sporočilo Pêrgamonu

12. »Angelu Cerkve v Pêrgamonu piši:‘To govori On, ki ima ostri, dvorezni meč.

13. Vem, kje prebivaš: tam, kjer ima satan svoj prestol. Vendar se držiš mojega imena in nisi zatajil vere vame niti v dneh, ko je bil Antípa, moj zvesti pričevalec, umorjen tam pri vas, kjer domuje satan.

14. Toda nekaj ti moram očitati: pri sebi imaš ljudi, privržence nauka, ki ga zastopa Bileám. Ta je učil Baláka zavajati Izraelove sinove v greh, jesti malikom darovane jedi in nečistovati.

15. Prav tako imaš tudi ljudi, ki sledijo nauku nikolajevcev.

16. Spreobrni se torej! Če se pa ne boš, bom prišel prav kmalu k tebi in se bojeval proti njim z mečem svojih ust.

17. Kdor ima ušesa, naj prisluhne, kaj govori Duh Cerkvam. Zmagovalcu bom dal od skrite mane. Dal mu bom tudi bel kamenček in na kamenčku bo napisano novo ime: tega ne pozna nihče, razen tistega, kdor ga prejme.’«

Sporočilo Tiatíri

18. »Angelu Cerkve v Tiatíri piši:‘To govori Božji Sin, ki ima oči kakor ognjen plamen in noge, podobne razbeljenemu bronu.

19. Vem za tvoja dela, za tvojo ljubezen, za tvojo vero, za tvoje slúženje in za tvojo stanovitnost. Tudi vem, da so tvoja poslednja dela številnejša od prejšnjih.

20. Vendar ti moram očitati, da trpiš Jezabélo, tisto ženo, ki se razglaša za prerokinjo in uči ter zavaja moje služabnike, naj se predajajo nečistovanju in uživajo malikom darovane jedi.

21. Dal sem ji časa, da se spreobrne, a se noče odvrniti od svojega nečistovanja.

22. Glej, vržem jo na bolniško posteljo, tiste, ki so nečistovali z njo, pa v veliko stisko, če se ne bodo odvrnili od njenega početja.

23. Tudi njene otroke bom udaril s smrtjo. Tako bodo vse Cerkve spoznale, da sem jaz tisti, ki preiskuje obisti in srca, in vsakemu izmed vas bom povrnil po njegovih delih.

24. Drugim v Tiatíri, ki ne hodite za tem naukom in niste spoznali satanovih globočin, kakor jim pravijo, pa ne bom nalagal drugega bremena.

25. Obdržite pa to, kar imate, dokler ne pridem.

26. Kdor zmaga in vztraja do konca v mojih delih,temu bom dal oblast nad narodi,

27. pasel jih bo z železno palicoin jih drobil kakor lončeno posodo.

28. Tako sem tudi jaz prejel oblast od svojega Očeta in dal mu bom tudi zvezdo danico.

29. Kdor ima ušesa, naj prisluhne, kaj govori Duh Cerkvam.’«