Poglavja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22

Nova Zaveza

Razodetje 18 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

Padec Babilona

1. Zatem sem videl drugega angela, ki se je spuščal z neba z veliko oblastjo: zemlja se je razsvetlila od njegovega sijaja.

2. Z mogočnim glasom je zaklical:»Padel je, padel véliki Babilon ter postal bivališče besov,zatočišče vseh nečistih duhov,pribežališče vseh nečistih ptic,in pribežališče vseh živali, ki so nečiste in mrzke,

3. ker so vsi narodi pili od vinanjegovega razbrzdanega nečistovanja,kralji zemlje so nečistovali z njimin trgovci zemlje so obogateliod njegovega silnega razkošja.«

4. Nato sem z neba zaslišal drug glas, ki je rekel:»Pojdi stran od njega, ljudstvo moje,da ne boš soudeleženo pri njegovih grehihin da te ne prizadenejo njegove šibe!

5. Zakaj njegovi grehi so se nagrmadili do nebain Bog se je spomnil njegovih krivic.

6. Izplačajte ga, kakor je sam izplačal,in povrnite mu dvojno po njegovih delih.Dvojno mu nalijte v čašo, v katero je sam nalival.

7. Kolikor si je privoščil sijaja in naslad,toliko muk in bridkosti mu prizadenite.Zakaj v svojem srcu pravi:‘Sedim kakor kraljica,nisem vdovain ne bom okusila bridkosti.’

8. Zaradi tega bodo v enem samem dnevu prišle nadenj šibe:smrt, žalost in lakota,in bo sežgan v ognju.Zakaj mogočen Gospod je Bog, ki ga je sodil.«

9. Kralji zemlje, ki so nečistovali in se naslajali z njim, bodo jokali in žalovali za njim, ko bodo videli dim njegovega požara.

10. Od daleč bodo stali iz strahu pred njegovimi mukami in vpili:»Gorje, gorje, véliko mesto,Babilon, mogočno mesto,zakaj v eni uri je prišla tvoja obsodba!«

11. Tudi trgovci zemlje jočejo in žalujejo za njim, ker nihče ne kupuje več njihovega blaga:

12. blaga iz zlata, srebra, dragih kamnov, biserov, tančice, bagra, svile in škrlata; pa vsakovrstnega dišečega lesa, vsakovrstnega orodja iz slonovine, vsakovrstnega orodja iz najdražjega lesa, brona, železa in marmorja;

13. pa cimeta in balzama, dišav, mire in kadila, vina in olja, najboljše moke in žita, govedi in ovc, konj in voz, sužnjev in človeških bitij.

14. »Sadeži, ki se jih je veselila tvoja duša,so izginili,ves sijaj in ves bleskje odpadel od tebein nikoli več ga ne bodo našli.«

15. Trgovci, ki prekupčujejo s tem blagom in ki so obogateli od tega mesta, bodo iz strahu pred njegovimi mukami stali od daleč, jokali in žalovali ter

16. govorili:»Gorje, gorje, véliko mesto,ki si bilo oblečeno v tančico,v bager in škrlat,bleščeče okrašeno z zlatom,z dragimi kamni in biseri,

17. zakaj v eni uri je bilo uničeno tolikšno bogastvo!«Vsi krmarji, vsi, ki plovejo iz kraja v kraj, vsi pomorniki in vsi, ki so zaposleni na morju, so stali od daleč

18. ter vpili, ko so videli dim njegovega požara, rekoč: »Katero mesto je bilo podobno temu velikanskemu mestu?«

19. Glavo so si potresli s prahom ter vpili, jokali in tožili, rekoč:»Gorje, gorje, véliko mesto,ki so od njegovega razkošjaobogateli vsi, ki so imeli ladje na morju,zakaj v eni uri je bilo spremenjeno v puščavo!

20. Razveselite se nad tem mestom, nebesa,sveti, apostoli in preroki,ker je Bog uresničil nad njim vašo sodbo!«

21. Tedaj je silen angel vzdignil kamen, velik kakor mlinski kamen, in ga zagnal v morje, rekoč:»S takšnim zamahom bo vržen Babilon, véliko mesto,in ga ne bo več najti.

22. V tebi se ne bo več slišalglas harfistov in godcev,piskačev in trobentačev.V tebi se ne bo našel večnoben umetnik kakršnekoli stroke.V tebi se ne bo več slišalropot mlina.

23. V tebi ne bo več svetilaluč svetilke.V tebi se ne bo več slišalglas ženina in neveste.Zakaj tvoji trgovci so bili velikaši zemljein tvoje čarovnije so zapeljale vse narode.

24. V njem se je našla kri prerokov in svetihter vseh, ki so bili umorjeni na zemlji.«