Poglavja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Nova Zaveza

Marko 15 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

Jezus pred Pilatom

1. Takoj zjutraj so véliki duhovniki sklicali posvet s starešinami in pismouki, torej ves véliki zbor. Nato so Jezusa zvezali, ga odvedli in izročili Pilatu.

2. Pilat ga je vprašal: »Ti si judovski kralj?« On pa mu je odgovoril: »Ti tako praviš.«

3. Véliki duhovniki so ga obtoževali hudih reči.

4. Pilat ga je znova vprašal: »Nič ne odgovarjaš? Poglej, koliko reči te obtožujejo.«

5. Toda Jezus ni nič odgovoril, tako da se je Pilat čudil.

Jezusa obsodijo na smrt

6. O prazniku pa jim je navadno izpustil jetnika, za katerega so prosili.

7. S tistimi, ki so ob uporu zagrešili umor, je bil zaprt tudi nekdo, ki mu je bilo ime Barába.

8. Ljudstvo je tedaj prišlo in začelo prositi za tisto, kar jim je navadno storil.

9. Pilat jim je odgovoril: »Hočete, da vam izpustim judovskega kralja?«

10. Vedel je namreč, da so ga véliki duhovniki izdali iz nevoščljivosti.

11. Véliki duhovniki pa so nahujskali ljudstvo, naj jim rajši izpusti Barába.

12. Pilat jih znova nagovori: »Kaj torej hočete, da storim z njim, ki ga imenujete judovski kralj?«

13. Ti pa so spet zavpili: »Križaj ga!«

14. Pilat jih je vprašal: »Kaj je vendar hudega storil?« Ti pa so še glasneje zavpili: »Križaj ga!«

15. Pilat je hotel ljudstvu ustreči in jim je izpustil Barába, Jezusa pa je dal bičati in ga izročil, da bi ga križali.

Vojaki se norčujejo iz Jezusa

16. Vojaki so ga odpeljali na dvorišče palače, to je sodne hiše, in sklicali vso četo.

17. Ogrnili so ga s plaščem škrlatne barve, spletli krono iz trnja in mu jo nadeli.

18. Začeli so ga pozdravljati: »Pozdravljen, judovski kralj!«

19. Tolkli so ga s trstom po glavi, pljuvali vanj, poklekovali pred njim in se mu klanjali.

20. Ko so ga nehali zasmehovati, so mu slekli škrlatni plašč in ga oblekli v njegova oblačila. Peljali so ga ven, da bi ga križali.

Jezusa križajo

21. In prisilili so nekoga, ki se je tam mimo vračal s polja, Simona iz Ciréne, očeta Aleksandra in Rúfa, da je nesel njegov križ.

22. Pripeljali so ga na kraj, ki se imenuje Gólgota, to pomeni lobanjska vzpetina.

23. Dajali so mu vina, pomešanega z miro, vendar ga ni vzel.

24. Ko so ga križali, so si razdelili njegova oblačila, tako da so žrebali, kaj bo kateri dobil.

25. Bila je tretja ura, ko so ga križali.

26. Napis o njegovi krivdi se je glasil: »Judovski kralj.«

27. Z njim vred so križali dva razbojnika, enega na njegovi desnici in enega na njegovi levici.

28. [Tako se je spolnilo Sveto pismo, ki pravi: »Med hudodelce je bil prištet.«]

29. Tisti, ki so hodili mimo, so ga sramotili in majali z glavo: »Aha, ti, ki podiraš tempelj in ga v treh dneh postavljaš,

30. reši sam sebe in stopi s križa.«

31. Podobno so ga zasmehovali véliki duhovniki s pismouki in govorili med seboj: »Druge je rešil, sam sebe ne more rešiti.

32. Kristus, Izraelov kralj, naj stopi zdaj s križa, da bomo videli in verovali!« Tudi onadva, ki sta bila križana z njim, sta ga sramotila.

Jezusova smrt

33. Ko je prišla šesta ura, se je stemnilo po vsej deželi do devete ure.

34. Ob deveti uri je Jezus na ves glas zaklical: »Eloí, Eloí, láma sabaktáni?«, kar pomeni: »Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?«

35. Ko so to slišali nekateri, ki so tam stali, so rekli: »Slišite, Elíja kliče!«

36. Nekdo je pritekel in napojil gobo s kisom, jo nataknil na trst in mu ponujal piti.

37. Jezus pa je na ves glas zaklical in izdihnil.

38. Zagrinjalo v templju se je pretrgalo na dvoje od vrha do tal.

39. Ko je stotnik, ki je stal Jezusu nasproti, videl, kako je izdihnil, je rekel: »Resnično, ta človek je bil Božji Sin.«

40. Bilo je tudi nekaj žená, ki so gledale od daleč; med njimi Marija Magdalena, Marija, mati Jakoba mlajšega in Jozéja, ter Salóma.

41. Spremljale so ga, ko je bil še v Galileji, in mu stregle. Bilo je še veliko drugih, ki so prišle z njim v Jeruzalem.

Jezusov pogreb

42. Že se je zvečerilo. Ker je bil dan pripravljanja, to je dan pred soboto,

43. je Jožef iz Arimatéje, ugleden član vélikega zbora, ki je tudi sam pričakoval božje kraljestvo, pogumno stopil k Pilatu in prosil za Jezusovo telo.

44. Pilat se je začudil, da je že mrtev. Poklical je k sebi stotnika in ga vprašal, ali je že umrl.

45. Ko mu je stotnik pritrdil, je Jožefu dovolil vzeti truplo.

46. In kupil je platneno rjuho, ga snel, zavil v rjuho in položil v grob, ki je bil vsekan v skalo. Nato je zavalil kamen na vhod v grob.

47. Marija Magdalena in Marija, Jozéjeva mati, pa sta opazovali, kam ga je položil.