Nova Zaveza

Marko 1:21 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

Prišli so v Kafarnáum. Takoj v soboto je šel v shodnico in učil.

Preberi celotno poglavje Marko 1

Pogled Marko 1:21 v okviru