Poglavja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Nova Zaveza

Luka 3 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

Priprava na javno delovanje

Janez Krstnik pridiga

1. V petnajstem letu vladanja cesarja Tibêrija, ko je bil Poncij Pilat upravitelj v Judeji in Heród četrtni oblastnik v Galileji, njegov brat Filip pa četrtni oblastnik v Ituréji in Trahonítidi ter Lizánija četrtni oblastnik v Abiléni;

2. ko sta bila velika duhovnika Hana in Kajfa, je Bog govoril Janezu, Zaharíjevemu sinu, v puščavi.

3. Prehodil je vso jórdansko pokrajino in oznanjal krst spreobrnjenja za odpuščanje grehov,

4. kakor je pisano v knjigi preroka Izaija: »Glas vpijočega v puščavi: Pripravite pot Gospodu, zravnajte mu steze!

5. Vsaka dolina naj se napolni, vsaka gora in hrib pa zniža. Kar je krivo, naj bo ravno, kar razkopano, gladka pot

6. in vse človeštvo bo videlo božje zveličanje.«

7. Množicam, ki so prihajale k njemu, da bi jih krstil, je torej govoril: »Gadja zalega! Kdo vam je zagotovil, da ubežite prihodnji sodbi?

8. Obrodite vendar vreden sad spreobrnjenja! Niti na misel naj vam ne pride, da bi si govorili: ‘Abrahama imamo za očeta,’ kajti povem vam, da more Bog iz teh kamnov Abrahamu obuditi otroke.

9. Sekira je že nastavljena drevesom na korenino. Drevo, ki ne rodi dobrega sadu, posekajo in vržejo v ogenj.«

10. Množice pa so ga spraševale: »Kaj naj torej storimo?«

11. Odgovarjal jim je: »Kdor ima dve suknji, naj ju deli s tistim, ki je nima, in kdor ima živež, naj stori enako.«

12. Tudi cestninarji so prišli, da bi jih krstil, in so ga vprašali: »Učitelj, kaj naj storimo?«

13. »Ne terjajte več, kakor vam je določeno,« jim je odvrnil.

14. Spraševali so ga tudi vojaki: »In mi, kaj naj storimo?« Rekel jim je: »Nikogar ne izsiljujte in ne varajte, ampak bodite zadovoljni s svojo plačo.«

15. Ker pa je ljudstvo živelo v pričakovanju in so se vsi spraševali o Janezu, če ni morda on Maziljenec,

16. je Janez vsem povedal: »Jaz vas krščujem z vodo, pride pa močnejši od mene, kateremu nisem vreden odvezati jermén njegovih sandal; on vas bo krstil v Svetem Duhu in ognju.

17. Velnico ima v roki, da bo počistil svoj skedenj in spravil žito v svojo kaščo, pleve pa sežgal z ognjem, ki nikoli ne ugasne.«

18. Še z mnogimi drugimi opomini je oznanjal blagovest ljudem.

19. Grajal je tudi četrtnega oblastnika Heróda zavoljo Herodiáde, žene njegovega brata, in zaradi vseh hudobij, ki jih je storil.

20. Vsem krivicam pa je Heród dodal še to, da je Janeza vrgel v ječo.

Jezusov krst

21. Ko je vse ljudstvo prejemalo krst, se je dal krstiti tudi Jezus. Medtem ko je molil, so se odprla nebesa.

22. Sveti Duh je prišel nadenj v telesni podobi kakor golob in zaslišal se je glas iz nebes: »Ti si moj ljubljeni Sin, zelo sem te vesel.«

Jezusov rodovnik

23. Ko je Jezus nastopil, je bil star okrog trideset let. Bil je, kakor so mislili, Jožefov sin, Jožef Élijev,

24. Éli Matátov, Matát Lévijev, Lévi Melhíjev, Melhí Janájev, Janáj Jožefov,

25. Jožef Matítjev, Matítja Amosov, Amos Náhumov, Náhum Heslíjev, Heslí Nangájev,

26. Nangáj Máhatov, Máhat Matitjájev, Matitjá Šimíjev, Šimí Jozéhov, Jozéh Jodájev,

27. Jodá Johanánov, Johanán Rezájev, Rezá Zerubabélov, Zerubabél Šealtiélov, Šealtiél Neríjev,

28. Nerí Melhíjev, Melhí Adíjev, Adí Kosámov, Kosám Elmadámov, Elmadám Erov,

29. Er Jošúov, Jošúa Eliézerjev, Eliézer Jorímov, Jorím Matátov, Matát Lévijev,

30. Lévi Símeonov, Símeon Judov, Juda Jožefov, Jožef Jonámov, Jonám Eljakímov,

31. Eljakím Meleájev, Meleá Menájev, Mená Matatájev, Matatá Natánov, Natán Davidov,

32. David Jésejev, Jése Obédov, Obéd Bóazov, Bóaz Salmónov, Salmón Nahšónov, Nahšón Aminadábov,

33. Aminadáb Arníjev, Arní Hecrónov, Hecrón Pêrecov, Pêrec Judov,

34. Juda Jakobov, Jakob Izakov, Izak Abrahamov, Abraham Têrahov, Têrah Náhorjev, Náhor Serúgov,

35. Serúg Régujev, Régu Šélahov, Šélah Eberjev, Eber Šélahov,

36. Šélah Kenánov, Kenán Arpahšádov, Arpahšád Semov, Sem Nóetov, Nóe Lámehov,

37. Lámeh Matúzalemov, Matúzalem Hénohov, Hénoh Jêredov, Jêred Mahalalélov, Mahalalél Kenánov,

38. Kenán Enóšev, Enóš Sétov, Sét Adamov, Adam pa božji.