Nova Zaveza

Kološanom 3:2-15 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

2. Hrepenite po tem, kar je zgoraj, ne po tem, kar je na zemlji.

3. Zakaj umrli ste in vaše življenje je skrito s Kristusom v Bogu.

4. Ko se bo prikazal Kristus, vaše življenje, tedaj se boste tudi vi prikazali z njim v slavi.

5. Zatorej omrtvite v sebi to, kar teži k zemlji: nečistost, nesramnost, strastnost, hudobno poželenje in slo po čim večjem imetju, ki je toliko kot malikovanje.

6. Vse to kliče božjo jezo na sinove nevere.

7. Takšni ste bili nekoč tudi vi, ko ste živeli v teh zablodah.

8. Sedaj pa tudi vi odvrzite vse to: jezo, vzkipljivost, hudobnost, obrekovanje, nesramno govorjenje svojih ust.

9. Ne lažite drug drugemu, saj ste slekli starega človeka z njegovimi deli vred

10. in oblekli novega, ki se prenavlja za polno spoznanje, po podobi svojega Stvarnika.

11. Kjer je to, ni več Grka ne Juda, ne obrezanega ne neobrezanega, ne barbara ne Skita, ne sužnja ne svobodnega, ampak vse in v vseh je Kristus.

12. Kot božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si torej oblecite čim globlje usmiljenje, dobrotljivost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost.

13. Prenašajte drug drugega in odpuščajte drug drugemu, če se ima kateri kaj pritožiti proti kateremu. Kakor je Gospod odpustil vam, tako tudi vi odpuščajte.

14. Nad vsem tem pa naj bo ljubezen, vez, ki dela vse popolno.

15. In Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih, saj ste bili tudi poklicani vanj v enem telesu in bodite hvaležni.

Preberi celotno poglavje Kološanom 3