Poglavja

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Nova Zaveza

Kološanom 3 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

1. Če ste torej vstali s Kristusom, iščite to, kar je zgoraj, kjer je Kristus, sedeč na božji desnici.

2. Hrepenite po tem, kar je zgoraj, ne po tem, kar je na zemlji.

3. Zakaj umrli ste in vaše življenje je skrito s Kristusom v Bogu.

4. Ko se bo prikazal Kristus, vaše življenje, tedaj se boste tudi vi prikazali z njim v slavi.

5. Zatorej omrtvite v sebi to, kar teži k zemlji: nečistost, nesramnost, strastnost, hudobno poželenje in slo po čim večjem imetju, ki je toliko kot malikovanje.

6. Vse to kliče božjo jezo na sinove nevere.

7. Takšni ste bili nekoč tudi vi, ko ste živeli v teh zablodah.

8. Sedaj pa tudi vi odvrzite vse to: jezo, vzkipljivost, hudobnost, obrekovanje, nesramno govorjenje svojih ust.

9. Ne lažite drug drugemu, saj ste slekli starega človeka z njegovimi deli vred

10. in oblekli novega, ki se prenavlja za polno spoznanje, po podobi svojega Stvarnika.

11. Kjer je to, ni več Grka ne Juda, ne obrezanega ne neobrezanega, ne barbara ne Skita, ne sužnja ne svobodnega, ampak vse in v vseh je Kristus.

12. Kot božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si torej oblecite čim globlje usmiljenje, dobrotljivost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost.

13. Prenašajte drug drugega in odpuščajte drug drugemu, če se ima kateri kaj pritožiti proti kateremu. Kakor je Gospod odpustil vam, tako tudi vi odpuščajte.

14. Nad vsem tem pa naj bo ljubezen, vez, ki dela vse popolno.

15. In Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih, saj ste bili tudi poklicani vanj v enem telesu in bodite hvaležni.

16. Kristusova beseda naj v vsem bogastvu prebiva med vami. V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. S psalmi, hvalnicami in z duhovnimi pesmimi hvaležno iz srca prepevajte Bogu.

17. In vse, karkoli delate v besedi ali v dejanju, vse delajte v imenu Gospoda Jezusa in se po njem zahvaljujte Bogu Očetu.

Stanovske dolžnosti v novem življenju

18. Žene, podrejajte se svojim možem, kakor se spodobi v Gospodu.

19. Možje, ljubíte svoje žene in ne bodite osorni do njih.

20. Otroci, ubogajte svoje starše v vsem, zakaj to je všeč Gospodu.

21. Očetje, ne grenite svojih otrok, da ne zapadejo v malodušje.

22. Sužnji, ubogajte v vsem svoje zemeljske gospodarje, in sicer ne samo takrat, kadar vas vidijo, kakor da bi hoteli ugajati ljudem, ampak v iskrenosti srca in v strahu pred Gospodom.

23. Karkoli že delate, delajte iz srca, v zavesti, da delate za Gospoda, ne pa za ljudi,

24. saj veste, da boste v povračilo prejeli dediščino od Gospoda. Služíte Gospodu Jezusu.

25. Zakaj kdor dela krivico, bo požel, kar je krivičnega storil, in sicer ne glede na to, kdo je to bil.