Nova Zaveza

Juda 1:6-13 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

6. Tudi angele, ki niso ohranili svojega dostojanstva, ampak zapustili svoje bivališče, hrani večno vklenjene v temi za sodbo vélikega dne.

7. Tudi Sódoma in Gomóra in okoliška mesta, ki so prav tako kakor oni nečistovala in se vdajala grehu proti naravi, so postavljena za zgled, s tem da trpijo kazen večnega ognja.

8. Tako tudi ti v svojem sanjarjenju skrunijo telo, zametujejo gospostva in sramotijo veličastva.

9. Ko se je vendar sam nadangel Mihael pravdal s hudičem in prepiral za Mojzesovo truplo, si hudiča ni upal sramotiti in obsojati, ampak je rekel: »Gospod naj te kaznuje!«

10. Ti pa sramotijo tisto, česar ne poznajo; kar pa kakor brezumne živali nagonsko razumejo, jih le pogublja.

11. Gorje jim! Krenili so na Kájnovo pot, zaradi zaslužka so jo udrli v Bileámovo zmoto in so propadli, ker so se uprli kakor Kóre.

12. Ti delajo sramoto vašim bratskim obedom, ko se brez sramu gostijo in pasejo sami sebe. Suhi oblaki so, ki jih mimo ženejo vetrovi, poznojesenska drevesa brez sadov so, dvakrat mrtva, izkoreninjena,

13. divji morski valovi so, ki naplavljajo lastno nesnago, blodeče zvezde, ki jih čaka večna črna temà.

Preberi celotno poglavje Juda 1