Poglavja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21

Nova Zaveza

Janez 14 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

Jezus je pot k Očetu

1. »Vaše srce naj se ne vznemirja.Verujte v Boga in vame verujte!

2. V hiši mojega Očeta je veliko bivališč.Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel:odhajam, da vam pripravim prostor?

3. Ko odidem in vam pripravim prostor,bom spet prišel in vas vzel k sebi,da boste tudi vi tam, kjer sem jaz.

4. In za pot tja, kamor grem, veste.«

5. Tomaž mu reče: »Gospod, ne vemo, kam greš. Kako bi mogli vedeti za pot?«

6. Jezus mu odvrne:»Jaz sem pot, resnica in življenje.Nihče ne pride k Očetu razen po meni.

7. Če ste spoznali mene,boste spoznali tudi mojega Očeta.Že zdaj ga poznate in videli ste ga.«

8. Filip mu reče: »Gospod, pokaži nam Očeta in zadosti nam bo.«

9. Jezus mu odgovori: »Filip, toliko časa sem med vami in me nisi spoznal?Kdor je videl mene, je videl Očeta.Kako moreš reči: ‘Pokaži nam Očeta.’?

10. Mar ne veruješ,da sem jaz v Očetu in Oče v meni?Besed, ki vam jih govorim,ne govorim sam od sebe;ampak Oče, ki prebiva v meni,opravlja svoja dela.

11. Verujte mi, da sem jaz v Očetu in Oče v meni;če pa tega ne verujete,verujte zaradi del samih.

12. Resnično resnično vam povem:kdor veruje vame,bo dela, ki jih opravljam,opravljal tudi samin še večja kot ta bo opravljal,ker grem k Očetu.

13. Karkoli boste prosili v mojem imenu, bom storil,da se Oče poveliča v Sinu.

14. Če me boste kaj prosili v mojem imenu,bom storil.«

Jezus obljubi Svetega Duha

15. »Če me ljubite,boste spolnjevali moje zapovedi;

16. prosil bom Očetain dal vam bo drugega Tolažnika,da bo za vedno ostal pri vas:

17. Duha resnice,ki ga svet ne more prejeti,ker ga ne vidi in ne pozna.Vi ga poznate,ker prebiva pri vas in bo v vas.

18. Ne bom vas zapustil sirot,prišel bom k vam.

19. Še malo in svet me ne bo več videl,vi pa me boste videli,ker jaz živim in živeli boste tudi vi.

20. Tisti dan boste spoznali, da sem jaz v Očetuin vi v meni in jaz v vas.

21. Kdor ima moje zapovedi in jih spolnjuje,me ljubi;kdor pa me ljubi,ga bo ljubil moj Oče,pa tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodel.«

22. Juda, a ne Iškarijót, mu reče: »Gospod, kako to, da se hočeš razodeti nam, ne pa svetu?«

23. Jezus mu odvrne:»Če me kdo ljubi, se bo držal moje besedein moj Oče ga bo ljubil.Prišla bova k njemu in prebivala pri njem.

24. Kdor pa me ne ljubi, se ne drži mojih besed;in beseda, ki jo slišite, ni moja,ampak od Očeta, ki me je poslal.

25. To sem vam povedal, ko sem bil pri vas.

26. A Tolažnik Sveti Duh,ki ga bo poslal Oče v mojem imenu,vas bo učil vsega in spomnil vsega,kar sem vam povedal.

27. Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem.Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet.Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši.

28. Slišali ste, da sem vam rekel:‘Odhajam in pridem k vam.’Če bi me ljubili, bi se veselili, da grem k Očetu,ker je Oče večji od mene.

29. Zdaj sem vam povedal, preden se zgodi,da boste verovali, ko se zgodi.

30. Ne bom več veliko govoril z vami,kajti prihaja vladar tega sveta.Meni sicer ne more nič,

31. vendar naj svet spozna, da ljubim Očetain da delam tako, kakor mi je naročil Oče.Vstanite, pojdimo odtod!«