Poglavja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21

Nova Zaveza

Janez 1 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

Uvod

Beseda je postala človek

1. V začetku je bila Besedain Beseda je bila pri Boguin Beseda je bila Bog.

2. Ta je bila v začetku pri Bogu.

3. Vse je po njej nastaloin nič, kar obstaja,ni brez nje nastalo.

4. V njej je bilo življenjein življenje je bilo luč ljudem.

5. In luč sveti v temi,a tema je ni sprejela.

6. Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez.

7. Prišel je, da bi pričeval o luči in da bi po njegovem pričevanju vsi sprejeli vero.

8. Ni bil on luč, ampak naj bi pričeval o luči.

9. Bila je prava luč, ki prihaja na svetin razsvetljuje vsakega človeka.

10. Na svetu je bilain svet je po njej nastal,a svet je ni spoznal.

11. V svojo lastnino je prišla,toda njeni je niso sprejeli.

12. Tistim pa, ki so jo sprejeli,je dala pravico, da so postali božji otroci,vsem, ki verujejo v njeno ime

13. in se niso rodili iz krvine iz poželenja mesane iz volje moža,ampak iz Boga.

14. In Beseda je človek postalain se naselila med nami.Videli smo njeno slavo,slavo, ki jo ima po Očetu kot edinorojeni Sin,poln milosti in resnice.

15. Janez je pričeval o njem in klical: »To je tisti, o katerem sem rekel: Kateri pride za menoj, je pred menoj, ker je bil prej kakor jaz.«

16. Iz njegove polnosti smo vsi prejelimilost za milostjo.

17. Postava je namreč bila dana po Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu.

18. Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni Sin, ki biva v Očetovem naročju, je pripovedoval o njem.

Jezusovo javno delovanje

Janez Krstnik pričuje

19. Janez je pričeval takole: Ko so Judje poslali k njemu iz Jeruzalema duhovnike in levíte, da so ga vprašali: »Kdo si ti?«,

20. je priznal in ni tajil, temveč odkrito dejal: »Jaz nisem Kristus.«

21. »Kaj torej? Si mar Elíja?« so ga vprašali. »Ne tudi to nisem,« jim je odgovoril. »Ali si prerok?« »Ne,« jim je odgovoril.

22. Vprašali so ga torej: »Kdo si, da bomo mogli odgovoriti tistim, ki so nas poslali. Kaj praviš sam o sebi?«

23. Odgovoril je: »Jaz sem glas vpijočega v puščavi: zravnajte Gospodovo pot,kakor je rekel prerok Izaija.«

24. Med odposlanci so bili tudi farizeji.

25. Segli so v besedo in ga vprašali: »Kaj torej krščuješ, če nisi ne Kristus ne Elija ne prerok?«

26. Janez jim je odgovoril: »Jaz krščujem z vodo, med vami pa stoji on, ki ga ne poznate,

27. tisti, ki pride za menoj in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen na sandali.«

28. To se je zgodilo v Betániji, onkraj Jórdana, kjer je Janez krščeval.

Božje jagnje

29. Naslednji dan zagleda Jezusa, da prihaja k njemu, in reče: »Poglejte božje Jagnje, ki odjemlje greh sveta.

30. Ta je tisti, o katerem sem rekel: za menoj pride mož,ki je pred menoj,ker je bil prej kakor jaz.

31. In jaz ga nisem poznal, vendar sem zato prišel in krščujem z vodo, da se on razodene Izraelu.«

32. Takrat je Janez pričeval: »Videl sem Duha, ki se je spuščal z neba kakor golob in ostal nad njim.

33. In jaz ga nisem poznal; toda tisti, ki me je poslal krščevat z vodo, mi je rekel: ‘Na kogar boš videl prihajati Duha in ostati nad njim, tisti krščuje v Svetem Duhu.’

34. Videl sem in pričujem, da je to Božji Sin.«

Prvi učenci

35. Naslednji dan je bil Janez spet tam in še dva izmed njegovih učencev.

36. Ozrl se je na Jezusa, ki je šel mimo, in rekel: »Poglejte božje Jagnje!«

37. Učenca sta slišala, kar je rekel, in odšla za Jezusom.

38. Jezus pa se obrne, in ko vidi, da gresta za njim, ju vpraša: »Kaj hočeta?« Odgovorita mu: »Rabí (to pomeni učitelj), kje stanuješ?«

39. Reče jima: »Pridita in bosta videla.« Gresta torej in vidita, kje stanuje, ter ostaneta pri njem tisti dan. Bilo je okrog desete ure.

40. Eden od tistih, ki sta slišala Janezove besede in šla za Jezusom, je bil Andrej, brat Simona Petra.

41. Ta je najprej našel svojega brata Simona in mu rekel: »Našli smo Mesija« (to pomeni Kristus).

42. Privedel ga je k Jezusu. Jezus je uprl pogled vanj in mu rekel: »Ti si Simon, Janezov sin. Imenoval se boš Kéfa« (to pomeni Peter).

Jezus pokliče Filipa in Natánaela

43. Naslednji dan je Jezus hotel oditi v Galilejo. Srečal je Filipa in mu rekel: »Hôdi za menoj!«

44. Filip je bil doma iz Betsájde, iz Andrejevega in Petrovega rodnega mesta.

45. Filip je srečal Natánaela in mu rekel: »Našli smo njega, o katerem so pisali Mojzes v postavi in preroki. To je Jezus, Jožefov sin iz Nazareta.«

46. Natánael pa mu je rekel: »Iz Nazareta more priti kaj dobrega?« Filip mu je odvrnil: »Pridi in poglej!«

47. Ko je Jezus videl, da Natánael prihaja k njemu, reče o njem: »Poglejte, pravi Izraelec, v katerem ni zvijače.«

48. Natánael ga vpraša: »Odkod me poznaš?« Jezus mu odvrne: »Preden te je Filip poklical, sem te videl, ko si bil pod smokvinim drevesom.«

49. Natánael mu pravi: »Učitelj, ti si Božji Sin, ti si Izraelov kralj.«

50. Jezus mu odvrne: »Ker sem ti rekel, da sem te videl pod smokvinim drevesom, veruješ? Še več kot to boš videl.«

51. Nato mu reče: »Resnično resnično vam povem: videli boste nebesa odprta in božje angele, kako hodijo gor in dol nad Sinom človekovim.«